Înviere
  Footnotes
  Theme

  Înviere

  Reunirea trupului spiritual cu trupul fizic din carne şi oase, după moarte. După înviere, spiritul şi trupul nu vor mai fi niciodată despărţite şi persoana va deveni nemuritoare. Fiecare persoană născută pe pământ va fi înviată, pentru că Isus Hristos a învins moartea (1 Cor. 15:20–22).

  Isus Hristos a fost prima persoană înviată pe acest pământ (Fapte 26:23; Col. 1:18; Apoc. 1:5). Noul Testament dă dovezi ample privind înălţarea lui Isus cu trupul Lui fizic: mormântul Lui era gol, El a mâncat peşte şi miere, El avea un trup în carne şi oase, oamenii L-au atins şi îngerii au spus că El S-a înălţat (Marcu 16:1–6; Luca 24:1–12, 36–43; Ioan 20:1–18). Revelaţiile zilelor din urmă confirmă realitatea învierii lui Hristos şi a întregii omeniri (Alma 11:40–45; 40; 3 Ne. 11:1–17; D&L 76; Moise 7:62).

  Nu toţi oamenii vor fi înviaţi în aceeaşi glorie (1 Cor. 15:39–42; D&L 76:89–98), şi nici nu vor fi toţi înviaţi în acelaşi timp (1 Cor. 15:22–23; Alma 40:8; D&L 76:64–65, 85). Mulţi sfinţi au fost înviaţi după învierea lui Hristos (Mat. 27:52). Cei drepţi vor fi înviaţi înaintea celor păcătoşi şi vor veni înainte în prima înviere (1 Tes. 4:16); păcătoşii care nu s-au pocăit vor veni în ultima înviere (Apoc. 20:5–13; D&L 76:85).