Iehova
  Footnotes
  Theme

  Iehova

  Numele propriu sau de legământ al Dumnezeului lui Israel. El denumeşte „veşnicul Eu Sunt” (Ex. 3:14; Ioan 8:58). Iehova este Isus Hristos din viaţa premuritoare şi a venit pe pământ ca fiul Mariei (Mosia 3:8; 15:1; 3 Ne. 15:1–5). De obicei, când apare cuvântul Domnul în Vechiul Testament, el înseamnă Iehova.

  Iehova este Hristos

  Iehova era cunoscut profeţilor străvechi (Ex. 6:3; Avr. 1:16). Apostolul Pavel ne-a învăţat că Hristos este Iehova din Vechiul Testament (Ex. 17:6; 1 Cor. 10:1–4). Fratele lui Iared din Cartea lui Mormon L-a văzut pe Hristos Cel din viaţa premuritoare şi L-a preaslăvit (Eter 3:13–15). Şi Moroni L-a numit pe Hristos Iehova (Moro. 10:34). La Templul din Kirtland, Joseph Smith şi Oliver Cowdery L-au văzut pe Iehova cel Înviat (D&L 110:3–4).