Cowdery, Oliver
    Footnotes

    Cowdery, Oliver

    Al doilea vârstnic în Biserica restaurată şi unul dintre cei trei martori despre originea divină şi despre veridicitatea Cărţii lui Mormon. El a funcţionat în calitate de copist în timp ce Joseph Smith a tradus Cartea lui Mormon de pe plăcile de aur (JS—I 1:66–68).