Smith, Joseph, fiul
  Footnotes
  Theme

  Smith, Joseph, fiul

  Profetul ales să restaureze adevărata Biserică a lui Isus Hristos pe pământ. Joseph Smith s-a născut în statul Vermont din Statele Unite ale Americii şi a trăit între anii 1805 şi 1844.

  În 1820 Dumnezeu Tatăl şi Isus Hristos i-au apărut lui Joseph, şi el a aflat că nici una dintre bisericile de pe pământ nu era adevărată (JS—I 1:1–20). Mai târziu i s-a înfăţişat îngerul Moroni care i-a dezvăluit locul ascuns al plăcilor de aur, care conţineau consemnările vechilor popoare de pe continentul american (JS—I 1:29–54).

  Joseph a tradus plăcile de aur şi în 1830 le-a publicat sub titlul Cartea lui Mormon (JS—I 1:66–67, 75). În 1829 el a primit autoritatea preoţiei de la Ioan Botezătorul şi de la Petru, Iacov şi Ioan (D&L 13; 27:12; 128:20; JS—I 1:68–70).

  Sub îndrumarea lui Dumnezeu, la 6 aprilie 1830, Joseph şi alţi câţiva au organizat Biserica restaurată a lui Isus Hristos (D&L 20:1–4). Sub conducerea lui Joseph, Biserica a crescut în Canada, Anglia şi partea de răsărit a Statelor Unite, mai ales în Ohio, Missouri şi Illinois. Grave persecuţii îi urmăreau pe Joseph şi pe sfinţi oriunde se aşezau. La 27 iunie 1844, Joseph şi fratele său, Hyrum, au fost martirizaţi în Carthage, Illinois, din Statele Unite ale Americii.

  Scripturile aduse la lumină de către Profetul Joseph Smith

  Joseph a tradus părţi din plăcile de aur care i-au fost date de către îngerul Moroni, traducere care a fost tipărită în 1830 sub titlul Cartea lui Mormon. De asemenea, el a primit de la Domnul multe revelaţii care descriau în linii generale doctrinele de bază ale Bisericii şi organizarea acesteia. Multe dintre aceste revelaţii au fost compilate şi constituie ceea ce este cunoscut, acum, sub denumirea de Doctrină şi Legăminte. Tot el este acela care a făcut să apară Perla de Mare Preţ, ce conţine traduceri inspirate ale unor scrieri ale lui Moise, Avraam şi Mat., extrase din istoria şi mărturia sa şi treisprezece declaraţii de doctrină şi credinţă susţinute de Biserică.