Duhul Sfânt
  Footnotes
  Theme

  Duhul Sfânt

  Cel de al treilea membru al Dumnezeirii (1 Ioan 5:7; D&L 20:28). El este un personaj de Spirit, care nu are un trup din carne şi din oase (D&L 130:22). Duhul Sfânt este adesea denumit Spiritul, sau Spiritul lui Dumnezeu.

  Duhul Sfânt îndeplineşte mai multe roluri vitale în Planul Salvării. (1) El mărturiseşte despre Tatăl şi despre Fiul (1 Cor. 12:3; 3 Ne. 28:11; Eter 12:41). (2) El dezvăluie adevărul tuturor lucrurilor (Ioan 14:26; 16:13; Moro. 10:5; D&L 39:6). (3) El sfinţeşte pe aceia care s-au pocăit şi sunt botezaţi (Ioan 3:5; 3 Ne. 27:20; Moise 6:64–68). (4) El este Spiritul Sfânt al făgăduinţei (D&L 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

  Puterea Duhului Sfânt poate veni asupra unei persoane înaintea botezului şi poate mărturisi că Evanghelia este adevărată. Dar dreptul de a avea tovărăşia continuă a Duhului Sfânt, atunci când cineva este demn, este un dar care poate fi primit numai prin aşezarea mâinilor unui deţinător al Preoţiei lui Melhisedec, după botezul autorizat în adevărata Biserică a lui Isus Hristos.

  Isus ne-a învăţat că toate păcatele pot fi iertate, cu excepţia blasfemiei împotriva Duhului Sfânt (Mat. 12:31–32; Marcu 3:28–29; Luca 12:10; Evr. 6:4–8; D&L 76:34–35).