Antihrist
    Footnotes

    Antihrist

    Oricine sau orice denaturează sau deformează adevăratul plan de salvare al Evangheliei şi care se opune lui Hristos, făţiş sau în secret. Ioan Revelatorul descrie antihristul ca pe un amăgitor (1 Ioan 2:18–22; 4:3–6; 2 Ioan 1:7). Marele antihrist este Lucifer, dar el are multe ajutoare, atât fiinţe spirituale, cât şi muritori.