Răspunzător, (a fi) răspunzător
    Footnotes
    Theme

    Răspunzător, (a fi) răspunzător

    Domnul a spus că toţi oamenii sunt răspunzători de propriile lor motive, atitudini, dorinţe şi fapte.

    Vârsta responsabilităţii este vârsta la care copiii sunt consideraţi responsabili de faptele lor şi sunt în stare să păcătuiască şi să se pocăiască.