Coloseni, epistola către
    Footnotes
    Theme

    Coloseni, epistola către

    O carte în Noul Testament. La origine a fost o scrisoare pe care a scris-o Apostolul Pavel către coloseni după ce a fost vizitat de Epafras, evanghelistul Bisericii din Colose (Col. 1:7–8). Epafras i-a spus lui Pavel că cei din Colose cădeau în mare greşeală—ei credeau că sunt mai buni decât alţi oameni pentru că îndeplineau cu grijă anumite rânduieli exterioare (Col. 2:16), îşi refuzau anumite dorinţe fizice şi îi preaslăveau pe îngeri (Col. 2:18). Aceste practici îi făceau pe coloseni să se creadă sfinţiţi. Ei mai credeau că înţeleg tainele universului mai bine decât oricare alţi membri ai Bisericii. În scrisoarea lui, Pavel îi îndrumă învăţându-i că mântuirea vine doar prin Hristos şi că trebuie să fim înţelepţi şi să-L slujim.

    Capitolul 1 conţine salutul lui Pavel către coloseni. Capitolele 2–3 sunt doctrinale şi conţin declaraţii despre Isus ca Mântuitor, despre pericolul falsei preaslăviri şi despre importanţa învierii. Capitolul 4 propovăduieşte că Sfinţii trebuie să fie înţelepţi în toate lucrurile.