Simbolism
    Footnotes
    Theme

    Simbolism

    A folosi un lucru ca asemănare sau ca imagine pentru alt lucru. Simbolismul în scripturi foloseşte un obiect, un eveniment sau o împrejurare familiară pentru a ilustra un principiu sau o învăţătură a Evangheliei. De exemplu, profetul Alma din Cartea lui Mormon a folosit o sămânţă pentru a ilustra cuvântul lui Dumnezeu (Alma 32).

    Pe tot parcursul scripturilor, profeţii s-au folosit de simbolism pentru a predica despre Isus Hristos. Unele din aceste simboluri includ ceremonii şi rânduieli (Moise 6:63), jertfe (Evr. 9:11–15; Moise 5:7–8), împărtăşania (Luca 22:13–20; TJS, Marcu 14:20–24) şi botezul (Rom. 6:1–6; D&L 128:12–13). Multe nume biblice sunt simbolice. În Vechiul Testament, ceremonia tabernacolului şi legea lui Moise reprezentau adevăruri veşnice (Evr. 8–10; Mosia 13:29–32; Alma 25:15; Hel. 8:14–15). Pentru alte exemple, vezi Mat. 5:13–16; Ioan 3:14–15; Iacov 4:5; Alma 37:38–45.