Săraci
    Footnotes

    Săraci

    În scripturi, cuvântul săraci se poate referi la: (1) oameni care nu au bunuri materiale necesare, cum ar fi hrană, îmbrăcăminte, adăpost, sau (2) oameni care sunt umili şi fără mândrie.

    Sărac în bunuri materiale

    Sărac în spirit