Iarediţi
    Footnotes
    Theme

    Iarediţi

    Popor din Cartea lui Mormon care era format din urmaşii lui Iared, ai fratelui său şi ai prietenilor lor (Eter 1:33–41). Ei au fost conduşi de Dumnezeu din Turnul lui Babel în America, pământul făgăduinţei, (Eter 1:42–43; 2–3; 6:1–18). Deşi neamul lor avea la un moment dat milioane de oameni, ei au fost cu toţii nimiciţi de războiul civil cauzat de răutate (Eter 14–15).