Familia
  Footnotes
  Theme

  Familia

  Aşa cum se foloseşte în scripturi, familia este compusă din soţ şi soţie, copii şi uneori alte rude în viaţă care locuiesc în aceeaşi casă sau au acelaşi cap de familie. Familia poate fi şi un părinte singur cu copii, soţ şi soţie fără copii sau chiar o persoană care trăieşte singură.

  În general

  Răspunderile părinţilor

  Răspunderile copilului

  Familia veşnică

  Doctrină şi Legăminte arată natura veşnică a legăturii căsătoriei şi a familiei. Căsătoria celestială şi continuarea unităţii familiei fac ca soţii şi soţiile să devină dumnezei (D&L 132:15–20).