Marsh, Thomas B
    Footnotes
    Theme

    Marsh, Thomas B

    Primul preşedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli după restaurarea Bisericii în 1830. El a deţinut cheile împărăţiei cu privire la Cei Doisprezece (D&L 112:16) şi, în 1838, a primit poruncă prin revelaţie de a publica cuvântul Domnului (D&L 118:2). Capitolul 31 din Doctrină şi Legăminte îi este adresat lui. Marsh a fost excomunicat din Biserică în 1839, însă a fost rebotezat în iulie 1857.