Lamaniţi
    Footnotes
    Theme

    Lamaniţi

    Un grup de oameni din Cartea lui Mormon, mulţi dintre ei fiind urmaşi ai lui Laman, cel mai mare fiu al lui Lehi. Ei se simţeau nedreptăţiţi de Nefi şi de urmaşii lui (Mosia 10:11–17). Ca urmare, ei s-au răsculat împotriva nefiţilor şi au respins, adesea, învăţăturile Evangheliei. Cu toate acestea, cu puţin timp înainte de naşterea lui Isus Hristos, lamaniţii au acceptat Evanghelia şi au fost mai drepţi decât nefiţii (Hel. 6:34–36). La două sute de ani după ce Hristos a vizitat America, atât lamaniţii cât şi nefiţii s-au înrăit şi au început să poarte război unii împotriva celorlalţi. În jurul anului 400 d.H. lamaniţii au nimicit complet neamul nefit.