Noul şi nepieritorul legământ
    Footnotes
    Theme

    Noul şi nepieritorul legământ

    Reprezintă plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos (D&L 66:2). Este nou de fiecare dată când este iarăşi dezvăluit după o perioadă de apostazie. Este nepieritor în sensul că este legământul lui Dumnezeu şi el a adus bucurie în timpul fiecărei dispensaţii a Evangheliei în care oamenii au fost dornici să-l primească. Noul şi nepieritorul legământ a fost din nou revelat oamenilor pe pământ de către Isus Hristos prin profetul Joseph Smith. El conţine rânduieli sacre administrate prin autoritatea preoţiei—cum ar fi botezul şi căsătoria în templu—care asigură salvarea, nemurirea şi viaţa veşnică pentru om. Când oamenii acceptă Evanghelia şi promit să ţină poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu face legământ pentru a le da binecuvântările noului şi nepieritorului Său legământ.