Lehi, tatăl lui Nefi
  Footnotes
  Theme

  Lehi, tatăl lui Nefi

  În Cartea lui Mormon, profet evreu care şi-a condus familia şi pe cei care l-au urmat din Ierusalim spre un pământ făgăduit în emisfera de vest prin anul 600 î.H. Lehi a fost primul profet din rândul poporului său în Cartea lui Mormon.

  Lehi a fugit din Ierusalim împreună cu familia lui la porunca Domnului (1 Ne. 2:1–4). El era urmaş al lui Iosif care a fost vândut în Egipt (1 Ne. 5:14). Domnul i-a dat viziunea copacului vieţii (1 Ne. 8:2–35). Lehi şi fiii lui au construit o corabie şi au navigat spre emisfera de vest (1 Ne. 17–18). El şi urmaşii lui s-au stabilit într-o ţară nouă (1 Ne. 18:23–25). Înainte de a muri, Lehi i-a binecuvântat pe fiii lui şi i-a învăţat despre Hristos şi despre apariţia Cărţii lui Mormon în zilele din urmă (2 Ne. 1:1–4:12).

  Cartea lui Lehi

  Când a tradus Cartea lui Mormon, Joseph Smith a început cu Cartea lui Lehi. Era o înregistrare pe care Mormon o prescurtase de pe plăcile lui Lehi. După ce a avut 116 pagini de manuscris, pe care le tradusese din această carte, Joseph i-a dat manuscrisul lui Martin Harris, care îi slujise pentru scurt timp drept copist în traducerea Cărţii lui Mormon. Atunci, paginile s-au pierdut. Joseph nu a retradus cartea lui Lehi pentru a înlocui manuscrisul pierdut, dar, în schimb, a tradus alte relatări de pe plăcile de aur cu referire la aceasta (vezi introducerea la D&L 3, 10). Aceste alte relatări sunt acum primele şase cărţi din Cartea lui Mormon.