Limhi
    Footnotes
    Theme

    Limhi

    În Cartea lui Mormon, rege drept al nefiţilor din ţinutul lui Nefi; el era fiul Regelui Noe (Mosia 7:7–9). Regele Limhi a intrat într-un legământ să-L slujească pe Dumnezeu (Mosia 21:32). El şi-a condus poporul afară din robia lamanită şi s-a întors în Zarahemla (Mosia 22).