Iosif din Arimatea
    Footnotes
    Theme

    Iosif din Arimatea

    Iosif din Arimatea era membru al Sinedriului, ucenic al lui Hristos şi un israelit bogat şi credincios care nu a luat parte la condamnarea Domnului nostru. După răstignire, Iosif a pus să se învelească trupul Salvatorului în pânză curată şi l-a depus în propriul său mormânt (Mat. 27:57–60; Marcu 15:43–46; Luca 23:50–53; Ioan 19:38–42).