Timotei, epistola către
  Footnotes
  Theme

  Timotei, epistola către

  Două cărţi din Noul Testament. Amândouă au fost la origine scrisori pe care Pavel le-a scris către Timotei.

  1 Timotei

  Pavel a scris prima epistolă după prima sa întemniţare. El îl lăsase pe Timotei la Efes, intenţionând să se întoarcă (1 Tim. 3:14). Totuşi, Pavel a simţit că s-ar putea să întârzie, aşa că i-a scris lui Timotei, probabil din Macedonia (1 Tim. 1:3), pentru a-l sfătui şi a-l încuraja în îndeplinirea datoriei sale.

  Capitolul 1 conţine salutul lui Pavel, ca şi instrucţiunile sale despre speculaţiile prosteşti care îşi făceau drum în Biserică. Capitolele 2–3 dau îndrumări despre preaslăvirea publică şi despre caracterul şi conduita slujitorilor. Capitolele 4–5 conţin o descriere a apostaziei din zilele din urmă şi un sfat către Timotei privind slujirea faţă de aceia pe care îi conducea. Capitolul 6 este un îndemn pentru dovedirea credinţei şi evitarea bogăţiilor lumeşti.

  2 Timotei

  Pavel a scris a doua scrisoare în timpul celei de-a doua întemniţări, cu puţin timp înainte de martiriul său. Ea conţine ultimele cuvinte ale Apostolului şi arată curajul minunat şi credinţa prin care el a făcut faţă morţii.

  Capitolul 1 conţine salutul lui Pavel şi însărcinarea către Timotei. Capitolele 2–3 dau diverse avertismente şi îndrumări, împreună cu un îndemn de a face faţă pericolelor ce aveau să vină. Capitolul 4 este un mesaj către prietenii lui Pavel, conţinând sfaturi despre cum să procedeze cu cei căzuţi în apostazie.