Văzător
    Footnotes
    Theme

    Văzător

    Persoană autorizată de Dumnezeu să vadă cu ochi spirituali lucrurile pe care Dumnezeu le-a ascuns lumii (Moise 6:35–38). El este revelator şi profet (Mosia 8:13–16). În Cartea lui Mormon, Amon a propovăduit că numai un văzător poate folosi interpreţi speciali sau un Urim şi Tumim (Mosia 8:13; 28:16). Un văzător cunoaşte trecutul, prezentul şi viitorul. În vechime, profetul era, deseori, numit văzător (1 Sam. 9:9; 2 Sam. 24:11).

    Joseph Smith este marele văzător al zilelor din urmă (D&L 21:1; 135:3). În plus, Prima Preşedinţie şi Consiliul celor Doisprezece sunt susţinuţi ca profeţi, văzători şi revelatori.