Mosia, fiii lui
    Footnotes
    Theme

    Mosia, fiii lui

    În Cartea lui Mormon, patru fii ai Regelui Mosia care au fost convertiţi după ce le-a apărut un înger care i-a chemat la pocăinţă. Numele lor sunt: Amon, Aaron, Omner şi Himni (Mosia 27:34). Ei au petrecut 14 ani propovăduind, cu succes, lamaniţilor Evanghelia. O consemnare a slujirii lor printre lamaniţi este dată în Cartea lui Alma capitolele 17–26.