Helaman, fiul lui Helaman
  Footnotes
  Theme

  Helaman, fiul lui Helaman

  Profet şi istoric din Cartea lui Mormon, care l-a instruit pe poporul nefit. El a fost nepotul lui Alma cel Tânăr şi tatăl lui Nefi căruia i s-a dat putere asupra tuturor elementelor (Hel. 5–10). Împreună cu fiul lui, Nefi, Helaman a scris cartea lui Helaman.

  Cartea lui Helaman

  Capitolele 1–2 descriu o perioadă de mari tulburări politice. Capitolele 3–4 consemnează cum Helaman şi Moroniha, căpitanul şef al armatelor nefite, au putut, în sfârşit, să aducă pacea pentru o vreme. Totuşi, în ciuda conducerii acestor oameni buni, oamenii deveneau tot mai răi. În capitolele 5–6 Nefi renunţă la scaunul judecătoresc, aşa cum făcuse şi bunicul lui, Alma, pentru a-i învăţa pe oameni. Pentru o vreme oamenii s-au pocăit. Totuşi, în capitolele 6–12 poporul nefit devine rău. Capitolele finale, 13–16, conţin relatarea extraordinară despre un profet numit Samuel Lamanitul care a prezis naşterea şi răstignirea Salvatorului şi semnele care vor marca aceste evenimente.