Traducerea lui Joseph Smith (TJS)
  Footnotes
  Theme

  Traducerea lui Joseph Smith (TJS)

  O revizuire sau traducere a Bibliei în engleză, versiunea Regelui Iacov, pe care profetul Joseph Smith a început-o în iunie 1830. Dumnezeu i-a poruncit să facă traducerea şi să privească aceasta ca parte a chemării lui de profet.

  Deşi Joseph a încheiat cea mai mare parte a traducerii până în iulie 1833, el a continuat până la moartea lui în 1844 să facă modificări în timp ce pregătea manuscrisul pentru publicare. Deşi a publicat câteva părţi din traducere în timpul vieţii, ar mai fi făcut poate şi alte schimbări dacă ar fi trăit să publice întreaga lucrare. Biserica Reorganizată a lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a publicat prima ediţie a traducerii inspirate a lui Joseph Smith în 1867. De atunci s-au publicat mai multe ediţii.

  Profetul a aflat multe lucruri de-a lungul procesului traducerii. Mai multe capitole din Doctrină şi Legăminte au fost primite datorită muncii sale de traducere (cum ar fi D&L 76, 77, 91 şi 132). De asemenea, Domnul i-a dat lui Joseph instrucţiuni speciale pentru traducere, care au fost consemnate în Doctrină şi Legăminte (D&L 37:1; 45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Cartea lui Moise şi Joseph Smith—Matei, incluse acum în Perla de Mare Preţ, au fost luate direct din Traducerea lui Joseph Smith.

  Traducerea lui Joseph Smith a restabilit câteva lucruri clare şi preţioase care se pierduseră din Biblie (1 Ne. 13). Deşi nu este biblia oficială a Bisericii, această traducere oferă multe aprofundări interesante şi este foarte valoroasă pentru înţelegerea Bibliei. De asemenea, este o mărturie pentru chemarea şi slujirea divină a profetului Joseph Smith.