Scripturi
Doctrină şi Legăminte 91
anterior următorul

Secţiunea 91

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 9 martie 1833 (History of the Church, 1:331–332). În acel timp, profetul era ocupat cu traducerea Vechiului Testament. Ajungând la partea scrierilor vechi, numite apocrife, el L-a întrebat pe Domnul şi a primit aceste instrucţiuni.

1–3, Apocrifele sunt traduse, în majoritate, corect, dar conţin multe interpolări, făcute de mâna oamenilor, care nu sunt adevărate; 4–6, Ele sunt în folosul acelora care sunt luminaţi de către Spirit.

1 Adevărat, astfel îţi spune Domnul ţie cu privire la aapocrife—Ele cuprind multe lucruri care sunt adevărate şi care sunt, în majoritate, traduse corect;

2 Ele conţin multe lucruri care nu sunt adevărate, care sunt interpolate de către mâinile oamenilor.

3 Adevărat, Eu îţi spun ţie, nu este necesar ca apocrifele să fie traduse.

4 De aceea, cine citeşte să aînţeleagă, pentru că Spiritul arată adevărul;

5 Şi cine este luminat de către aSpirit va obţine beneficiu din ele;

6 Şi cine nu primeşte prin Spirit nu poate beneficia. De aceea, nu este necesar ca ele să fie traduse. Amin.