Scripturi
Doctrină şi Legăminte 89


Secţiunea 89

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 27 februarie 1833 (History of the Church, 1:327–329). Ca urmare a faptului că fraţii foloseau tutunul la întâlnirile lor din acel timp, profetul a fost îndrumat să mediteze asupra problemei; în consecinţă, el L-a întrebat pe Domnul cu privire la aceasta. A rezultat această revelaţie, cunoscută drept Cuvântul de Înţelepciune. Primele trei versete au fost scrise de către profet, în versiunea originală, ca o inspirată introducere şi descriere.

1–9, Folosirea vinului, a băuturilor tari, a tutunului şi a băuturilor fierbinţi este interzisă; 10–17, Ierburile comestibile, fructele, carnea şi grâul sunt rânduite pentru a fi folosite de oameni şi de animale; 18–21, Supunerea faţă de legile Evangheliei, inclusiv Cuvântul de Înţelepciune, aduce binecuvântări temporale şi spirituale.

1 Un Cuvânt de Înţelepciune în beneficiul consiliului înalţilor preoţi, adunaţi în Kirtland, al Bisericii şi, de asemenea, al sfinţilor din Sion—

2 Pentru a fi trimise salutări; nu ca poruncă sau constrângere, ci ca revelaţie şi cuvânt de înţelepciune, arătând ordinea şi voinţa lui Dumnezeu în salvarea temporală a tuturor sfinţilor în ultimele zile—

3 Dat ca principiu, cu o promisiune adaptată la capacitatea sfinţilor slabi şi a celor care sunt cei mai slabi dintre toţi sfinţii, care sunt sau pot fi denumiţi sfinţi.

4 Iată, adevărat, astfel spune Domnul către voi: Datorită planurilor şi a intenţiilor rele care există şi vor exista în ultimele zile în inima conspiratorilor, v-am avertizat şi vă previn, dându-vă acest cuvânt de înţelepciune prin revelaţie—

5 În măsura în care oricare om dintre voi bea vin sau o băutură tare, iată, nu este bine, nici nu este acceptat de Tatăl vostru, cu excepţia cazului în care vă adunaţi pentru a oferi împărtăşania înaintea Lui.

6 Şi, iată, acesta trebuie să fie vin, da, vin pur din struguri din viţă, făcut de voi înşivă.

7 Şi, din nou, băuturile tari nu sunt pentru stomac, ci pentru spălatul corpurilor voastre.

8 Şi, din nou, tutunul nu este pentru corp, nici pentru stomac, şi nu este bun pentru om, ci este o iarbă pentru vânătăi şi pentru toate vitele bolnave, care trebuie folosită cu discernământ şi cu pricepere.

9 Şi, din nou, băuturile tari nu sunt pentru corp sau stomac.

10 Şi, din nou, adevărat vă spun, toate ierburile sănătoase au fost rânduite de Dumnezeu pentru constituţia, natura şi folosinţa omului—

11 Fiecare iarbă în sezonul ei şi fiecare fruct în sezonul lui; toate acestea trebuie folosite cu prudenţă şi cu recunoştinţă.

12 Da, Eu, Domnul, am rânduit, de asemenea, carnea animalelor şi a păsărilor aerului pentru folosinţa omului, cu recunoştinţă; totuşi, ea trebuie folosită moderat;

13 Şi Îmi este plăcut ca ea să nu fie folosită decât în timpul iernii, sau când este frig, sau când este foamete.

14 Toate cerealele sunt rânduite pentru folosinţa omului sau a animalelor pentru a fi mijloc de trai nu numai pentru om, ci şi pentru animalele de pe câmp, pentru păsările cerului şi pentru toate animalele sălbatice care aleargă sau se târăsc pe pământ;

15 Şi acestea au fost făcute de Dumnezeu pentru folosinţa oamenilor numai în timpul de foamete sau al lipsei de mâncare excesive.

16 Toate cerealele sunt bune pentru hrana omului; şi, de asemenea, fructul viţei; ceea ce dă fructe, fie în pământ, fie deasupra pământului—

17 Totuşi, grâul pentru om şi porumbul pentru boi şi ovăzul pentru cai şi secară pentru păsări şi porci şi pentru toate animalele câmpului şi orz pentru toate animalele folositoare şi pentru băuturi uşoare şi, de asemenea, alte cereale.

18 Şi toţi sfinţii care îşi amintesc să ţină şi să pună în practică aceste cuvinte, umblând în supunere faţă de porunci, vor primi sănătate în trupurile lor şi măduvă în oasele lor;

19 Şi vor găsi înţelepciune şi mari comori de cunoştinţe, chiar comori ascunse;

20 Şi vor alerga şi nu vor obosi, şi vor umbla şi nu vor osteni.

21 Şi, Eu, Domnul, le fac promisiunea că îngerul nimicitor va trece pe lângă ei, la fel ca pe lângă fiii lui Israel, şi nu-i va omorî. Amin.