Scripturi
Doctrină şi Legăminte 94


Secţiunea 94

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 6 mai 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon şi Jared Carter sunt numiţi ca un comitet pentru construirea Bisericii.

1–9, Domnul dă o poruncă cu privire la construirea unei case de lucru pentru preşedinţie; 10–12, Trebuie construită o tipografie; 13–17, Sunt desemnate anumite moşteniri.

1 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, aprietenii Mei, vă dau porunca să începeţi lucrările de planificare şi de pregătire a începutului şi a fundaţiei oraşului bţăruşului Sionului, aici în ţinutul Kirtland, începând cu casa Mea.

2 Şi iată, acestea trebuie făcute potrivit amodelului pe care vi l-am dat.

3 Şi primul lot să-Mi fie consacrat la sud, pentru construirea unei case pentru preşedinţie, pentru lucrările preşedinţiei, pentru obţinerea de revelaţii; şi în vederea lucrării de slujire a apreşedinţiei, în toate lucrurile care privesc Biserica şi împărăţia.

4 Adevărat, vă spun vouă că ea va fi construită având sala interioară cu o lăţime de cincizeci şi cinci de picioare şi o lungime de şaizeci şi cinci.

5 Şi va fi o sală inferioară şi o sală superioară, potrivit modelului care vă va fi dat mai târziu.

6 Şi va fi dedicată Domnului începând cu fundaţia, potrivit ordinului preoţiei, după modelul care vă va fi dat mai târziu.

7 Şi va fi în întregime dedicată Domnului pentru lucrul preşedinţiei.

8 Şi nu veţi permite nici unui lucru care anu este curat să intre; şi bslava Mea va fi acolo şi prezenţa Mea va fi acolo.

9 Dar, dacă va intra în ea orice lucru care anu este curat, slava Mea nu va fi acolo; şi prezenţa Mea nu va intra în ea.

10 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, al doilea lot Îmi va fi dedicat la sud, pentru construcţia unei case pentru Mine, pentru lucrările de atipărire a btraducerii scripturilor Mele şi a tuturor lucrurilor pe care vi le voi porunci.

11 Şi sala interioară va avea o lăţime de cincizeci şi cinci de picioare şi o lungime de şaizeci şi cinci; şi va fi o sală inferioară şi o sală superioară.

12 Şi această casă va fi dedicată Domnului în întregime, începând cu fundaţia, pentru lucrările de tipărire, în toate lucrurile pe care vi le voi porunci, pentru a fi sfântă, nepângărită, potrivit modelului care vă va fi dat în toate lucrurile.

13 Şi slujitorul Meu, Hyrum Smith, va primi moştenirea sa în al treilea lot.

14 Şi slujitorii Mei, Reynolds Cahoon şi Jared Carter, vor primi moştenirile lor în primul şi în al doilea lot, la nord—

15 Pentru ca ei să poată face lucrarea pe care le-am repartizat-o lor, de a fi un comitet pentru a construi casele Mele potrivit poruncii, pe care Eu, Domnul, Dumnezeu, v-am dat-o.

16 Aceste două case nu trebuie să fie construite până când nu vă voi da Eu o poruncă cu privire la ele.

17 Şi acum, nu vă mai dau altele în acest moment. Amin.