Scripturi
Doctrină şi Legăminte 26
anterior următorul

Secţiunea 26

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, lui Oliver Cowdery şi lui John Whitmer, în Harmony, Pennsylvania, în iulie 1830 (History of the Church, 1:104). (Vezi introducerea la secţiunea 24.)

1, Ei sunt instruiţi să studieze scripturile şi să propovăduiască; 2, Legea consimţământului comun este confirmată.

1 Iată, Eu vă spun vouă că voi trebuie să vă consacraţi timpul vostru astudierii scripturilor, şi propăvăduirii, şi confirmării Bisericii la bColesville, şi realizării muncii voastre pe câmp, aşa cum este cerut, până când veţi merge spre vest pentru a ţine următoarea conferinţă; şi atunci vi se va face cunoscut ce trebuie să faceţi.

2 Şi toate lucrurile trebuie făcute în Biserică prin consimţământ acomun, prin multă rugăciune şi credinţă, pentru că toate lucrurile le veţi primi prin credinţă. Amin.