Scripturi
Doctrină şi Legăminte 117
anterior următorul

Secţiunea 117

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Far West, Missouri, la 8 iulie 1838, cu privire la îndatoririle imediate ale lui William Marks, Newel K. Whitney şi Oliver Granger (History of the Church, 3:45–46).

1–9, Slujitorii Domnului nu trebuie să poftească la lucrurile temporale pentru că „ce înseamnă proprietăţile pentru Domnul?”; 10–16, Ei trebuie să abandoneze meschinăriile sufletului şi sacrificiile lor vor fi sfinte pentru Domnul.

1 Adevărat, astfel spune Domnul către slujitorul Meu, William Marks şi, de asemenea, către slujitorul Meu, Newel K. Whitney, să-şi aranjeze treburile lor repede şi să călătorească din ţinutul Kirtland, înainte ca Eu, Domnul, să trimit din nou zăpezile pe pământ.

2 Să se trezească, şi să se ridice, şi să plece înainte, şi să nu rămână, pentru că Eu, Domnul, poruncesc acestea.

3 De aceea, dacă ei rămân, nu va fi bine pentru ei.

4 Să se pocăiască de toate păcatele lor şi de toate poftele lor, înaintea Mea, spune Domnul; pentru că, ce înseamnă aproprietăţile pentru Mine? spune Domnul.

5 Proprietăţile din Kirtland să fie lichidate pentru adatorii, spune Domnul. Lăsaţi-le să se ducă, spune Domnul, şi orice rămâne să rămână în mâinile voastre, spune Domnul.

6 Pentru că n-am Eu păsările cerului şi, de asemenea, peştii mărilor şi animalele munţilor? N-am făcut Eu pământul? Nu deţin Eu adestinul tuturor armatelor naţiunilor de pe pământ?

7 De aceea, nu voi face Eu ca locurile asolitare să înmugurească şi să înflorească şi nu le voi face să producă din belşug? spune Domnul.

8 Nu este suficient loc în munţii aAdam-ondi-Ahman şi pe câmpiile Olaha bŞinehah, adică cţinutul unde a locuit Adam, ca să poftiţi la ceea ce este doar o picătură şi să neglijaţi ceea ce este mai important?

9 De aceea, veniţi aici în ţinutul poporului Meu, chiar Sion.

10 Slujitorul Meu, William Marks, să fie acredincios în puţine lucruri şi el va fi conducător peste mai multe. Să prezideze în mijlocul poporului Meu, în oraşul Far West şi să fie binecuvântat cu binecuvântările poporului Meu.

11 Slujitorul Meu, Newel K. Whitney, să se ruşineze de banda anicolaiţilor şi de toate lucrurile lor abominabile, bsecrete, şi de toată meschinăria sufletului său, înaintea Mea, spune Domnul, şi să vină în ţinutul Adam-ondi-Ahman şi să fie cepiscop pentru poporul Meu, spune Domnul, nu cu numele, ci în faptă, spune Domnul.

12 Şi din nou, Eu vă spun vouă, Eu Îmi amintesc de slujitorul Meu, aOliver Granger; iată, adevărat îi spun lui că numele lui va fi ţinut în amintire sacră, din generaţie în generaţie, în vecii vecilor, spune Domnul.

13 De aceea, să se străduiască cu sârguinţă pentru mântuirea Primei Preşedinţii a Bisericii Mele, spune Domnul; şi când cade, se va ridica din nou, pentru că asacrificiul lui va fi pentru Mine mai sacru decât creşterea lui.

14 De aceea, să vină repede aici, în ţinutul Sionului; şi la timpul potrivit el va fi făcut un negustor în numele Meu, spune Domnul, în folosul poporului Meu.

15 De aceea, nici un om să nu îl dispreţuiască pe slujitorul Meu, Oliver Granger, ci binecuvântările poporului Meu să fie asupra lui în vecii vecilor.

16 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, toţi slujitorii Mei din ţinutul Kirtland să-şi amintească de Domnul, Dumnezeu lor, şi, de asemenea, de casa Mea pentru a o ţine şi a o păstra sfântă şi pentru a-i răsturna pe schimbătorii de bani la timpul ales de Mine, spune Domnul. Chiar aşa. Amin.