Scripturi
Doctrină şi Legăminte 96
anterior următorul

Secţiunea 96

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, care arată organizarea oraşului sau a ţăruşului Sionului, la Kirtland, Ohio, la 4 iunie 1833, drept exemplu pentru sfinţii din Kirtland (History of the Church, 1:352–353). Ea a fost dată cu ocazia unei conferinţe a înalţilor preoţi şi subiectul principal luat în considerare a fost modul de folosire a unor terenuri, cunoscute sub denumirea de ferma French, care erau în posesia Bisericii, lângă Kirtland. Având în vedere că la conferinţă nu s-a putut cădea de acord cu privire la cine urma să aibă sub control ferma, toţi au căzut de acord să-L întrebe pe Domnul cu privire la această problemă.

1, Ţăruşul Sion din Kirtland va fi întărit; 2–5, Episcopul trebuie să împartă moştenirile pentru sfinţi; 6–9, John Johnson trebuie să fie membru al ordinului unit.

1 Iată, Eu vă spun vouă, aceasta este înţelepciunea prin care puteţi şti cum să acţionaţi cu privire la această problemă, pentru că Mi se pare necesar ca acest aţăruş, pe care l-am stabilit pentru forţa Sionului, să fie întărit.

2 De aceea, slujitorul Meu, Newel K. Whitney, să se ocupe de locul pe care l-aţi menţionat, pe care am intenţia să construiesc sfânta Mea casă.

3 Şi din nou, să fie împărţit în loturi, cu înţelepciune, pentru folosul acelora care caută moşteniri, aşa cum va fi hotărât în consiliu, între voi.

4 De aceea, luaţi seama şi aveţi grijă de această problemă şi de partea care este necesară pentru beneficiul aordinului Meu, în scopul de a duce cuvântul Meu la copiii oamenilor.

5 Pentru că, iată, adevărat vă spun vouă, ceea ce Mi se pare cel mai necesar este ca acest cuvânt al Meu să meargă la copiii oamenilor, în scopul de a îmblânzi inima copiilor oamenilor pentru binele vostru. Chiar aşa. Amin.

6 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, Mi se pare înţelept şi necesar ca slujitorul Meu, John Johnson, ale cărui ofrande le-am acceptat şi ale cărui rugăciuni le-am auzit, căruia îi dau promisiunea vieţii veşnice în măsura în care ţine poruncile Mele de acum înainte—

7 Pentru că el este un descendent al lui aIosif şi ia parte la binecuvântările făgăduinţei făcute strămoşilor lui—

8 Adevărat, vă spun vouă, Mi se pare necesar ca el să devină membru al ordinului pentru ca el să poată ajuta ca să fie dus cuvântul Meu la copiii oamenilor.

9 De aceea, voi trebuie să-l rânduiţi la această binecuvântare şi el trebuie să caute cu sârguinţă să lichideze ipoteca asupra casei, despre care aţi discutat, pentru ca el să poată locui în ea. Chiar aşa. Amin.