Scripturi
Doctrină şi Legăminte 57
anterior următorul

Secţiunea 57

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în Sion, ţinutul Jackson, Missouri, la 20 iulie 1831 (History of the Church, 1:189–190). Respectând porunca Domnului (secţiunea 52), vârstnicii au călătorit din Kirtland în Missouri, cu multe şi diferite experienţe şi cu unele opoziţii. Gândindu-se la starea lamaniţilor şi la lipsa de civilizaţie, de rafinament şi de religie printre oameni, în general, profetul a exclamat: „Când va înflori deşertul ca un trandafir? Când va fi Sionul clădit în slava lui şi unde se va ridica Templul Tău către care toate naţiunile vor veni în ultimele zile?” (History of the Church, 1:189). Mai târziu, el a primit această revelaţie.

1–3, Independence, Missouri, este locul pentru oraşul Sionului şi pentru templu; 4–7, Sfinţii trebuie să cumpere pământ şi să primească moştenire în zona aceea; 8–16, Sidney Gilbert trebuie să înfiinţeze un magazin, W. W. Phelps trebuie să fie tipograf şi Oliver Cowdery trebuie să editeze materialul pentru publicare.

1 Ascultaţi, o, voi, vârstnici ai Bisericii Mele, spune Domnul, Dumnezeul vostru, care v-aţi adunat potrivit poruncilor Mele, în acest ţinut care este ţinutul aMissouri, care este bţinutul pe care l-am stabilit şi l-am cconsacrat pentru dadunarea sfinţilor.

2 De aceea, acesta este pământul făgăduinţei şi alocul pentru oraşul bSionului.

3 Şi aşa spune Domnul, Dumnezeul vostru, dacă vreţi voi să primiţi înţelepciune, aici este înţelepciunea. Iată, locul care acum este numit Independence este centrul; şi un loc pentru atemplu se găseşte în partea de vest, pe o bucată de teren care nu este departe de tribunal.

4 De aceea, este înţelept ca terenul să fie acumpărat de către sfinţi şi, de asemenea, fiecare teren care se găseşte în partea de vest, chiar pe linia care se întinde între biudei şi neamuri;

5 Şi, de asemenea, fiecare bucată de teren de lângă prerii, în măsura în care ucenicii Mei pot să acumpere terenuri. Iată, aceasta este înţelepciunea, ca ei să îl poată bobţine drept moştenire nepieritore.

6 Şi slujitorul Meu, Sidney Gilbert, să ocupe oficiul în care l-am numit, acela de a primi bani, de a fi areprezentantul Bisericii, de a cumpăra pământ în regiunile din împrejurimi, în măsura în care aceasta se poate face în dreptate şi aşa cum înţelepciunea va dicta.

7 Şi slujitorul Meu, aEdward Partridge, să ocupe oficiul în care l-am numit şi să bîmpartă între sfinţi moştenirea lor aşa cum am poruncit; şi, de asemenea, la fel şi cei pe care i-a numit el pentru a-l ajuta.

8 Şi, din nou, adevărat vă spun vouă, slujitorul Meu, Sidney Gilbert, să se stabilească în acest loc şi să înfiinţeze un magazin pentru a vinde bunuri, fără a păcăli, ca să obţină bani pentru a cumpăra pământ pentru binele sfinţilor şi ca să obţină tot ceea ce ucenicii ar putea avea nevoie pentru a se stabili în moştenirea lor.

9 Şi, de asemenea, slujitorul Meu, Sidney Gilbert, să obţină o licenţă—iată, aici este înţelepciunea, şi cine citeşte să înţeleagă—pentru ca să poată trimite, de asemenea, bunuri către oameni, chiar prin aceia pe care el îi va voi drept funcţionari în serviciul său;

10 Şi, în acest fel, să aibă grijă de sfinţii Mei pentru ca Evanghelia Mea, să poată fi predicată celor care zac în aîntuneric şi în bumbra morţii.

11 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, slujitorul Meu, aWilliam W. Phelps, să fie instalat în acest loc şi să fie stabilit drept btipograf pentru Biserică.

12 Şi iată, dacă lumea primeşte scrierile lui—iată, aceasta este înţelepciunea—să obţină tot ceea ce poate obţine, în dreptate, pentru binele sfinţilor.

13 Şi slujitorul Meu, aOliver Cowdery, să-l ajute pe el, chiar cum am poruncit Eu, în orice loc îl voi numi, pentru a scrie, a copia, a corecta şi a selecta, astfel ca toate lucrurile să poată fi drepte înaintea Mea, aşa după cum va fi confirmat de Spirit prin intermediul lui.

14 Şi astfel, cei despre care am vorbit să fie stabiliţi, cu familiile, cât mai repede posibil, în ţinutul Sionului, pentru a face acele lucruri chiar aşa cum am spus.

15 Şi acum, cu privire la adunare—episcopul şi reprezentantul să facă, cât mai curând posibil, pregătirile pentru familiile cărora li s-a poruncit să vină în această ţară şi să le instaleze în moştenirea lor.

16 Mai târziu, vor fi date alte îndrumări pentru restul de vârstnici şi de membri. Chiar aşa. Amin.