Scripturi
Doctrină şi Legăminte 86
anterior următorul

Secţiunea 86

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 6 decembrie 1832 (History of the Church, 1:300). Această revelaţie a fost primită în timp ce profetul revedea şi edita manuscrisul traducerii Bibliei.

1–7, Domnul dă semnificaţia pildei grâului şi a neghinei; 8–11, El explică binecuvântările preoţiei pentru aceia care sunt moştenitori legitimi după trup.

1 Adevărat, aşa vă spune Domnul vouă, slujitorii Mei, cu privire la apilda grâului şi a neghinei:

2 Iată, adevărat vă spun, câmpul era lumea şi apostolii erau semănătorii de seminţe;

3 Şi după ce au adormit, marele persecutor al Bisericii, apostatul, curva, chiar cetatea aBabilonului, care face să bea din cupa ei toate naţiunile în inima cărora duşmanul, chiar Satana, domneşte—iată, el seamănă neghina; de aceea, neghina sufocă grâul şi conduce bBiserica în pustiu.

4 Dar iată, în aultimele zile, chiar acum când Domnul începe să aducă cuvântul şi iarba răsare şi este încă plăpândă—

5 Iată, adevărat vă spun, aîngerii, care sunt pregătiţi şi aşteaptă să fie trimişi să bsecere câmpul, strigă zi şi noapte către Domnul;

6 Dar, Domnul le spune: Nu smulgeţi neghina cât timp iarba este încă plăpândă (pentru că, adevărat, credinţa voastră este slabă), ca nu cumva să distrugeţi şi grâul.

7 De aceea, grâul şi neghina să crească împreună până când recolta este pe deplin coaptă; apoi, întâi trebuie să adunaţi grâul dintre neghină şi după ce grâul este adunat, ascultaţi şi iată, neghina va fi legată în snopi şi câmpul va rămâne să fie ars.

8 De aceea, aşa vă spune Domnul vouă, prin care apreoţia a continuat, prin obârşia strămoşilor voştri—

9 Pentru că voi sunteţi amoştenitori legitimi, după trup, şi aţi fost bascunşi de lume cu Hristos, în Dumnezeu—

10 De aceea, viaţa şi preoţia voastră au rămas şi trebuie să rămână prin voi şi prin obârşia voastră până la arestaurarea tuturor lucrurilor spuse prin gura tuturor profeţilor sfinţi de când a început lumea.

11 De aceea, binecuvântaţi sunteţi voi, dacă o să continuaţi în bunătatea Mea, fiind o alumină către neamuri şi, prin această preoţie, un salvator pentru poporul Meu, bIsrael. Domnul a spus aceasta. Amin.