Scripturi
Doctrină şi Legăminte 12
anterior următorul

Secţiunea 12

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Joseph Knight, tatăl, la Harmony, Pennsylvania, în mai 1829 (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight credea în declaraţiile lui Joseph Smith cu privire la faptul că avea în posesie plăcile Cărţii lui Mormon şi cu privire la munca de traducere care era atunci în curs de efectuare, şi, de câteva ori dăduse ajutor material lui Joseph Smith şi copistului lui, fapt care le-a permis lor să continue să traducă. La cererea lui Joseph Knight, profetul L-a întrebat pe Domnul şi a primit această revelaţie.

1–6, Lucrătorii din vie vor obţine salvarea; 7–9, Toţi cei care doresc şi sunt calificaţi pot ajuta la lucrarea Domnului.

1 aO mare şi minunată lucrare este gata să-şi facă apariţia printre copiii oamenilor.

2 Iată, Eu sunt Dumnezeu; ia seama la cuvântul Meu, care este viu şi puternic, mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, care desparte atât încheieturile, cât şi măduva; de aceea, ia seama la cuvântul Meu.

3 Iată, câmpul este deja alb pentru seceriş; de aceea, cine doreşte să secere să mânuiască cu tărie secera lui şi să secere cât durează ziua ca să poată să păstreze, ca pe o comoară pentru sufletul său, salvarea nepieritoare în împărăţia lui Dumnezeu.

4 Da, oricine va mânui secera lui şi va secera, va fi chemat de Dumnezeu.

5 De aceea, dacă Îmi vei cere, vei primi, dacă vei bate, ţi se va deschide.

6 Acum, deoarece tu ai cerut, iată, Eu îţi spun ţie, ţine poruncile Mele şi caută să înfăptuieşti şi să stabileşti cauza Sionului.

7 Iată, Eu îţi vorbesc ţie şi, de asemenea, la toţi aceia care au dorinţa să înfăptuiască şi să întemeieze această lucrare;

8 Şi nimeni nu poate ajuta în această lucrare, decât dacă este aumil şi plin de bdragoste, dacă are ccredinţă, dsperanţă şi ecaritate, fiind moderat în toate lucrurile, în orice i se va încredinţa în grija sa.

9 Iată, Eu sunt lumina şi viaţa lumii, care spune aceste cuvinte, de aceea ia seama cu toată atenţia şi, atunci, tu vei fi chemat. Amin.