Scripturi
Doctrină şi Legăminte 83
anterior următorul

Secţiunea 83

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Independence, Missouri, la 30 aprilie 1832 (History of the Church, 1:269–270). Această revelaţie a fost primită de profet când era într-un consiliu cu fraţii lui.

1–4, Femeile şi copiii au dreptul la sprijin din partea soţilor şi a taţilor lor; 5–6, Văduvele şi orfanii au dreptul la sprijin din partea Bisericii.

1 Adevărat, astfel spune Domnul, în plus la legile Bisericii cu privire la femeile şi copiii care aparţin Bisericii şi care şi-au apierdut soţii sau taţii:

2 Femeile au adreptul la sprijin din partea soţilor până când ei sunt luaţi de pe pământ; şi, dacă ele nu sunt găsite păcătoase, ele vor beneficia de legătură frăţească în Biserică.

3 Şi dacă nu sunt credincioase nu vor beneficia de legătură frăţească în Biserică; totuşi, ele pot păstra proprietăţile potrivit legilor ţării.

4 Şi toţi acopiii au dreptul la sprijin din partea părinţilor până la majorat.

5 Şi după aceea, ei au dreptul la sprijin din partea Bisericii sau, cu alte cuvinte, din amagazia Domnului, dacă părinţii lor nu au să le dea moşteniri.

6 Şi magazia trebuie ţinută prin ceea ce se consacră Bisericii; şi se va avea grijă de avăduve şi de orfani, ca şi de cei bsăraci. Amin.