Scripturi
Doctrină şi Legăminte 118


Secţiunea 118

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Far West, Missouri, la 8 iulie 1838, ca răspuns la rugămintea, „Arată-ne voinţa Ta, o, Doamne, cu privire la Cei Doisprezece” (History of the Church, 3:46).

1–3, Domnul va avea grijă de familiile Celor Doisprezece; 4–6, Sunt ocupate locurile vacante din rândul Celor Doisprezece.

1 Adevărat, astfel spune Domnul: Să fie ţinută, imediat, o conferinţă; Cei Doisprezece să se organizeze; şi să fie numiţi oameni care să aocupe locul acelora care au căzut.

2 Slujitorul Meu, aThomas, să rămână un timp în ţinutul Sionului pentru a publica Cuvântul Meu.

3 Restul să continue să predice din acest moment şi, dacă vor face aceasta cu toată smerenia, cu blândeţe şi aumilinţă, şi cu brăbdare îndelungată, Eu, Domnul, le fac promisiunea că voi avea grijă de familiile lor; şi o uşă reală va fi deschisă pentru ei, de acum înainte.

4 Şi în primăvara viitoare, ei să plece pentru a merge pe apele mari şi acolo să proclame Evanghelia Mea, în plenitudinea ei, şi să depună mărturie despre numele Meu.

5 Să plece de la sfinţii Mei din oraşul Far West, în aprilie viitor, în a douăzeci şi şasea zi a lunii, din locul unde se va construi casa Mea, spune Domnul.

6 Slujitorul Meu, John Taylor, şi, de asemenea, slujitorul Meu, John E. Page, şi, de asemenea, slujitorul Meu, Wilford Woodruff, şi, de asemenea, slujitorul Meu, Willard Richards, să fie numiţi să ocupe locurile acelora care au căzut şi să fie oficial informaţi despre numirile lor.