Scripturi
Doctrină şi Legăminte 130


Secţiunea 130

Părţi din instrucţiunile date, la 2 aprilie 1843, de către Joseph Smith, profetul, la Ramus, Illinois (History of the Church, 5:323–325).

1–3, Tatăl şi Fiul pot apărea personal oamenilor; 4–7, Îngerii trăiesc într-o sferă celestială; 8–9, Pământul celestial va fi un mare Urim şi Tumim. 10–11, O piatră albă le este dată tuturor acelora care intră în lumea celestială; 12–17, Timpul celei de a Doua Veniri nu este revelat profetului; 18–19, Inteligenţa câştigată în această viaţă va rămâne cu noi la înviere; 20–21, Toate binecuvântările vin prin supunere faţă de lege; 22–23, Tatăl şi Fiul au trupuri din carne şi oase.

1 Când Salvatorul va aapărea Îl vom vedea aşa cum este. Vom vedea că este un bom la fel ca şi noi.

2 Şi aceeaşi sociabilitate care există între noi aici va exista printre noi acolo, numai că va fi însoţită de aslava veşnică, slavă de care acum nu ne bucurăm.

3 Ioan 14:23—Apariţia aTatălui şi a bFiului, în acest verset, este o capariţie personală; şi ideea că Tatăl şi Fiul dtrăiesc în inima omului este o veche noţiune aparţinând diferitelor religii creştine şi este falsă.

4 Ca răspuns la întrebarea: Calculul atimpului lui Dumnezeu, al timpului îngerului, al timpului profetului şi al timpului omului nu depinde de planeta pe care trăieşte el?

5 Eu răspund: Da. Dar, nu sunt aîngeri care slujesc pe acest pământ în afară de aceia care îi aparţin sau i-au aparţinut acestuia.

6 Îngerii nu locuiesc pe o planetă ca acest pământ;

7 Dar ei locuiesc în prezenţa lui Dumnezeu, pe un glob ca o amare de sticlă şi bfoc unde tot ceea ce este pentru slava lor, trecutul, prezentul şi viitorul, este arătat şi este continuu înaintea Domnului.

8 Locul unde trăieşte Dumnezeu este un mare aUrim şi Tumim.

9 Acest apământ, în starea lui sfinţită şi nemuritoare, va fi făcut asemănător cristalului şi va fi un Urim şi Tumim pentru locuitorii care locuiesc pe el, prin care toate lucrurile aparţinând unei împărăţii inferioare sau toate împărăţiile de un ordin inferior vor fi manifestate acelora care locuiesc pe el; şi acest pământ va fi al lui Hristos.

10 Atunci, piatra albă, menţionată în Apocalipsa 2:17, va deveni un Urim şi Tumim pentru fiecare persoană care primeşte una, prin care lucrurile aparţinând unui ordin mai înalt al împărăţiilor vor fi făcute cunoscute;

11 Şi o piatră aalbă este dată fiecăruia dintre aceia care vin în împărăţia celestială pe care este scris un nou bnume, pe care nici un om nu îl cunoaşte cu excepţia aceluia care îl primeşte. Noul nume este cuvântul cheie.

12 Eu profetizez, în numele Domnului Dumnezeu, că începutul agreutăţilor care vor cauza multă vărsare de sânge înainte de venirea Fiului Omului va fi în Carolina de bSud.

13 Ele vor rezulta, probabil, din problemele sclavilor. Acestea mi-au fost declarate de un glas, în timp ce mă rugam sincer despre acest subiect, în 25 decembrie 1832.

14 Într-o zi, mă rugam, cu multă sinceritate, pentru a cunoaşte timpul asosirii Fiului Omului, când am auzit un glas care repeta următoarele:

15 Joseph, fiul Meu, dacă trăieşti până când vei avea optzeci şi cinci de ani, vei vedea faţa Fiului Omului; de aceea, să-ţi ajungă aceasta şi nu Mă mai tulbura cu privire la această problemă.

16 Am fost lăsat astfel, fără să fiu în stare să hotărăsc dacă această venire se referea la începutul Mileniului sau la o apariţie prealabilă sau dacă va trebui să mor şi astfel să-I văd faţa Sa.

17 Cred că venirea Fiului Omului nu va fi mai curând decât timpul acela.

18 Oricare ar fi gradul de ainteligenţă pe care-l atingem în această viaţă, acesta va rămâne cu noi la bînviere.

19 Şi, dacă o persoană câştigă prin asârguinţa şi bsupunerea sa mai multă ccunoaştere şi inteligenţă în această viaţă, decât altă persoană, ea va fi cu atât mai mult davantajată în lumea care va veni.

20 Este o alege, irevocabil hotărâtă în cer bdinainte de crearea acestei lumi, pe care se bazează toate cbinecuvântările;

21 Şi când obţinem orice binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este prin supunere faţă de acea lege pe care este bazată binecuvântarea.

22 aTatăl are un btrup din carne şi oase tot atât de tangibil ca şi cel al omului; Fiul, de asemenea; dar cDuhul Sfânt nu are un trup din carne şi oase, ci este un personaj de spirit. Dacă nu era aşa, Duhul Sfânt nu putea trăi în noi.

23 Un om îl poate primi pe aDuhul Sfânt şi acesta poate să coboare asupra lui fără să rămână cu el.