Scripturi
Doctrină şi Legăminte 104


Secţiunea 104

Revelaţie dată la 23 aprilie 1834 lui Joseph Smith, profetul, cu privire la ordinul unit sau ordinul Bisericii în beneficiul celor săraci (History of the Church, 2:54–60). Ea a fost dată cu ocazia unui consiliu, ţinut de Prima Preşedinţie şi de alţi înalţi preoţi, în care nevoile temporale, urgente, ale oamenilor au fost luate în considerare. Ordinul unit din Kirtland urma să fie desfiinţat temporar şi reorganizat şi proprietăţile administraţiei urmau să fie împărţite între membrii ordinului.

1–10, Sfinţii care păcătuiesc faţă de ordinul unit vor fi blestemaţi; 11–16, Domnul are grijă de sfinţi în felul Lui; 17–18, Legea Evangheliei guvernează grija faţă de săraci; 19–46, Sunt indicate administraţia şi binecuvântările pentru unii membri; 47–53, Ordinul unit din Kirtland şi ordinul din Sion trebuie să funcţioneze separat; 54–66, Este stabilită vistieria sfântă a Domnului pentru tipărirea scripturilor; 67–77, Vistieria generală a ordinului unit trebuie să funcţioneze pe baza consimţământului comun; 78–86, Cei care sunt în ordinul unit trebuie să-şi plătească toate datoriile şi Domnul îi va elibera de sclavie financiară.

1 Adevărat vă spun vouă, prietenii Mei, Eu vă dau un sfat şi o poruncă cu privire la proprietăţile care aparţin ordinului care am poruncit să fie organizat şi stabilit, astfel încât să fie un ordin aunit şi un ordin nepieritor în beneficiul Bisericii Mele şi pentru salvarea oamenilor până când vin Eu—

2 Cu promisiunea imuabilă şi neschimbată că, în măsura în care aceia cărora le-am poruncit au fost credincioşi, ei vor fi binecuvântaţi cu o multitudine de binecuvântări;

3 Dar dacă n-au fost credincioşi, ei au fost aproape de a fi blestemaţi.

4 De aceea, deoarece unii dintre slujitorii Mei nu au ţinut porunca, ci au rupt legământul prin alăcomie şi cuvinte înşelătoare, i-am blestemat cu un blestem foarte dureros şi grav.

5 Pentru că Eu, Domnul, am hotărât în inima Mea că, în măsura în care orice om care aparţine ordinului va fi găsit păcătos sau, cu alte cuvinte, va rupe legământul prin care sunteţi legaţi, el va fi blestemat în viaţa lui şi va fi călcat în picioare de cine vreau Eu;

6 Pentru că Eu, Domnul, nu Mă las abatjocorit în aceste lucruri—

7 Şi toate acestea pentru ca nevinovaţii dintre voi să nu fie condamnaţi cu cei care sunt nedrepţi; şi pentru ca vinovaţii dintre voi să nu poată scăpa; deoarece Eu, Domnul, v-am promis o acoroană de slavă la dreapta Mea.

8 De aceea, dacă sunteţi găsiţi păcătoşi, nu puteţi scăpa de mânia Mea în viaţa voastră.

9 Dacă sunteţi aalungaţi pentru păcat, nu puteţi scăpa de bloviturile cSatanei până în ziua mântuirii.

10 Şi acum, vă dau, din acest moment, putere, astfel că, dacă oricare dintre voi, din cadrul ordinului, este găsit păcătos şi nu se pocăieşte de acest rău, să-l abandonaţi loviturilor Satanei; şi el nu va avea putere să aaducă răul asupra voastră.

11 Eu consider că este înţelept; de aceea, vă dau porunca să vă organizaţi voi înşivă şi să desemnaţi fiecărui om aadministraţia lui;

12 Astfel încât fiecare să poată să răspundă în faţa Mea de administraţia care i-a fost desemnată.

13 Pentru că este necesar ca Eu, Domnul, să-l fac pe fiecare om aresponsabil, ca un badministrator al binecuvântărilor pământeşti, pe care le-am făcut şi le-am pregătit pentru aceia pe care i-am creat.

14 Eu, Domnul, am întins cerurile şi am aconstruit pământul, cu adevărat blucrare a mâinii Mele; şi toate lucrurile care sunt în ele sunt ale Mele.

15 Şi scopul Meu este să am grijă de sfinţii Mei, pentru că toate lucrurile sunt ale Mele.

16 Dar trebuie făcut în afelul Meu propriu; şi iată, aceasta este calea prin care Eu, Domnul, am hotărât să am grijă de sfinţii Mei, pentru ca bsăracii să fie exaltaţi în ceea ce bogaţii sunt umiliţi.

17 Pentru că apământul este plin şi este suficient şi chiar din belşug; da, Eu pregătesc toate lucrurile şi le-am dat copiilor oamenilor puterea de a bacţiona prin ei înşişi.

18 De aceea, dacă cineva va lua din aabundenţă din ceea ce am făcut şi nu va da o parte din ce are, potrivit blegii Evangheliei Mele, csăracilor şi nevoiaşilor, el îşi va ridica ochii în diad, cu răii, în chinuri.

19 Şi acum, adevărat vă spun vouă cu privire la proprietăţile aordinului

20 Slujitorului Meu, Sidney Rigdon, să i se dea, pentru administraţia sa, locul în care locuieşte acum şi locul tăbăcăriei pentru ajutorul lui în timp ce lucrează în via Mea, chiar aşa cum vreau Eu, când îi voi porunci.

21 Şi toate lucrurile să fie făcute potrivit sfatului ordinului şi consimţământului unit sau al glasului ordinului care este în ţinutul Kirtland.

22 Şi această administraţie şi această binecuvântare, Eu, Domnul, i le confer slujitorului Meu, Sidney Rigdon, pentru ca ele să fie o binecuvântare asupra lui şi asupra seminţiei sale de după el;

23 Şi voi înmulţi binecuvântările asupra lui, în măsura în care va fi umil înaintea Mea.

24 Şi din nou, slujitorului Meu, Martin Harris, să i se dea, pentru administraţia sa, parcela de pământ pe care slujitorul Meu, John Johnson, a obţinut-o în schimbul fostei sale moşteniri, pentru el şi pentru seminţia lui de după el;

25 Şi în măsura în care el este credincios, Eu voi înmulţi binecuvântările asupra lui şi asupra seminţiei lui de după el.

26 Şi slujitorul Meu, Martin Harris, să-şi consacre banii lui pentru proclamarea cuvintelor Mele, aşa cum îl va îndruma slujitorul Meu Joseph Smith, fiul.

27 Şi din nou, slujitorul Meu, Frederick G. Williams, să primească locul pe care locuieşte acum.

28 Şi slujitorul Meu, Oliver Cowdery, să primească parcela de lângă casa care urmează să fie tipografie, care este parcela numărul unu şi, de asemenea, parcela unde locuieşte tatăl lui.

29 Şi slujitorii Mei, Frederick G. Williams şi Oliver Cowdery, să aibă tipografia şi toate lucrurile care aparţin acesteia.

30 Şi aceasta va fi administraţia care le va fi desemnată.

31 Şi în măsura în care sunt credincioşi, iată, Eu îi voi binecuvânta şi voi înmulţi binecuvântările asupra lor.

32 Şi acesta este începutul administraţiei pe care le-am atribuit-o lor pentru ei şi pentru seminţia lor de după ei.

33 Şi, în măsura în care sunt credincioşi, Eu voi înmulţi binecuvântările asupra lor şi asupra seminţiei lor de după ei, chiar o multitudine de binecuvântări.

34 Şi din nou, slujitorul Meu, John Johnson, să aibă casa în care locuieşte şi moştenirea, toate în afară de terenul care a fost rezervat pentru aconstrucţia caselor Mele, care aparţine acelei moşteniri, şi de acele parcele care au fost atribuite slujitorului Meu, Oliver Cowdery.

35 Şi, în măsura în care el este credincios, Eu voi înmulţi binecuvântările asupra lui.

36 Şi voinţa Mea este ca el să vândă parcelele care au fost jalonate pentru construirea oraşului sfinţilor Mei, aşa cum i se va face cunoscut prin aglasul Spiritului şi potrivit sfatului ordinului şi prin glasul ordinului.

37 Şi acesta este începutul administraţiei pe care i-am atribuit-o lui, ca o binecuvântare asupra lui şi asupra seminţiei lui de după el.

38 Şi, în măsura în care el este credincios, Eu îl voi binecuvânta cu o multitudine de binecuvântări.

39 Şi din nou, slujitorului Meu, Newel K. aWhitney, să i se dea casele şi parcela unde locuieşte acum, şi parcela şi clădirea în care se găseşte centrul comercial şi, de asemenea, parcela care este în colţul de sud al centrului comercial şi, de asemenea, parcela unde este situată fabrica de potasă.

40 Şi toate acestea le-am atribuit lui Newel K. Whitney, ca să fie în administraţia lui, ca o binecuvântare asupra lui şi asupra seminţiei lui de după el, în beneficiul centrului comercial al ordinului Meu pe care l-am stabilit pentru ţăruşul Meu în ţinutul Kirtland.

41 Da, adevărat, aceasta este administraţia pe care i-am atribuit-o slujitorului Meu, N. K. Whitney, chiar acest centru comercial în întregime, pentru el şi areprezentantul lui şi pentru seminţia lui de după el.

42 Şi, în măsura în care el este credincios în ţinerea poruncilor Mele, pe care i le-am dat, Eu voi înmulţi binecuvântările Mele asupra lui şi asupra seminţiei lui de după el, da, chiar o multitudine de binecuvântări.

43 Şi din nou, slujitorului Meu Joseph Smith, fiul, să i se atribuie parcela care a fost jalonată pentru construcţia casei Mele, care are două sute de metri lungime şi şaizeci de metri lăţime, şi, de asemenea, moştenirea unde locuieşte acum tatăl lui.

44 Şi acesta este începutul administraţiei pe care i-am atribuit-o lui ca o binecuvântare asupra lui şi asupra tatălui său.

45 Pentru că, iată, Eu am rezervat o moştenire pentru atatăl lui, pentru sprijinul său; de aceea, el va fi considerat din casa slujitorului Meu Joseph Smith, fiul.

46 Şi eu voi înmulţi binecuvântările asupra casei slujitorului Meu Joseph Smith, fiul, în măsura în care el este credincios, da, chiar o multitudine de binecuvântări.

47 Şi acum, cu privire la Sion vă dau porunca de a nu mai fi legaţi cu fraţii voştri într-un ordin unit, decât în următorul mod:

48 După ce veţi fi organizaţi, veţi fi chemaţi Ordinul Unit al aŢăruşului din Sion, Oraşul Kirtland. Şi fraţii voştri, după ce sunt organizaţi, se vor numi Ordinul Unit al Oraşului Sion.

49 Şi ei vor fi organizaţi în numele lor proprii şi în numele lor propriu; şi ei îşi vor face afacerile lor în numele lor propriu şi în numele lor proprii;

50 Şi voi veţi face afacerile voastre în numele vostru propriu şi în numele voastre proprii.

51 Şi am poruncit să se facă aceasta pentru salvarea voastră şi, de asemenea, pentru salvarea lor, pentru faptul că au fost agoniţi şi pentru ceea ce va veni.

52 Pentru că alegămintele au fost rupte prin păcat, prin blăcomie şi cuvinte înşelătoare—

53 De aceea, ordinul vostru unit cu fraţii voştri a fost dizolvat, astfel încât, începând din acest moment nu mai sunteţi legaţi de el, exceptând aşa cum am spus, prin împrumut, după cum va conveni acest ordin în întâlnirea consiliului, după cum vor permite posibilităţile voastre şi după cum va indica glasul consiliului.

54 Şi din nou, vă dau o poruncă cu privire la administraţia voastră pe care v-am atribuit-o.

55 Iată, toate aceste proprietăţi sunt ale Mele, altfel credinţa voastră este zadarnică şi voi sunteţi găsiţi făţarnici şi legămintele pe care le-aţi făcut cu Mine sunt rupte;

56 Şi dacă proprietăţile sunt ale Mele, atunci voi sunteţi aadministratori; altfel, voi nu sunteţi administratori.

57 Dar, adevărat vă spun vouă, Eu v-am desemnat să fiţi administratorii casei Mele, într-adevăr, chiar administratori.

58 Şi în acest scop, v-am poruncit vouă să vă organizaţi, chiar să tipăriţi cuvintele aMele, plenitudinea scripturilor Mele, revelaţiile pe care vi le-am dat şi pe care o să vi le dau, din când în când, mai târziu—

59 În scopul clădirii Bisericii Mele şi a împărăţiei Mele pe pământ şi a pregătirii poporului Meu pentru atimpul când Eu voi blocui cu el, moment care este aproape.

60 Şi voi vă veţi pregăti un loc pentru vistierie şi îl veţi consacra numelui Meu.

61 Şi veţi stabili pe unul dintre voi să ţină vistieria şi el va fi rânduit la această binecuvântare.

62 Şi vistieria va fi sigilată şi toate lucrurile sfinte vor fi plasate în vistierie; şi nici o persoană dintre voi nu va spune că ele îi aparţin, nici chiar în parte, pentru că ele vă vor aparţine vouă, tuturor, în comun.

63 Şi vi le dau chiar din acest moment; şi acum, vedeţi să mergeţi şi să folosiţi administraţia pe care v-am stabilit-o, cu excepţia lucrurilor sacre, în scopul tipăririi acestor lucruri sfinte aşa cum am spus.

64 Şi abeneficiile lucrurilor sfinte vor fi ţinute în vistierie, sub sigiliu; şi nu vor fi folosite sau luate din vistierie de către nimeni, şi nici sigiliul care va fi pus nu va fi scos de nimeni, decât prin glasul ordinului sau prin poruncă.

65 Şi astfel, veţi păstra beneficiile lucrurilor sfinte în vistierie pentru scopuri sacre şi sfinte.

66 Şi aceasta se va chema vistieria sfântă a Domnului; şi va fi sigilată pentru a fi sfântă şi consacrată Domnului.

67 Şi din nou, va fi pregătită o altă vistierie şi un vistier va fi desemnat pentru a ţine vistieria şi ea va fi sigilată;

68 Şi toţi banii pe care îi primiţi în administraţia voastră, prin amenajarea proprietăţilor pe care vi le-am atribuit, în case, sau în terenuri, sau în vite, sau în toate lucrurile, cu excepţia scrierilor sfinte şi sacre pe care le-am păstrat pentru Mine pentru scopuri sfinte şi sacre, vor fi puşi în vistierie imediat ce primiţi sume de sute, de cinzeci, de douăzeci, de zece sau de cinci.

69 Cu alte cuvinte, dacă oricine dintre voi obţine cinci dolari, să-i pună în vistierie; sau dacă obţine zece, sau douăzeci, sau cincizeci, sau o sută, să facă la fel;

70 Şi nici unul dintre voi să nu spună că sunt ai lui; pentru că ei nu trebuie să fie numiţi ai lui, nici chiar o parte din ei.

71 Şi nici o parte din ei nu va fi folosită sau luată din vistierie decât prin glasul şi consimţământul comun al ordinului.

72 Şi acesta va fi glasul şi consimţământul comun al ordinului—ca oricine dintre voi să spună vistierului: Am nevoie de aceştia pentru a mă ajuta în administraţia mea—

73 Fie că sunt cinci dolari, sau că sunt zece dolari, sau douăzeci, sau cinzeci, sau o sută, vistierul îi va da lui suma pe care o cere pentru a-l ajuta în administraţia sa—

74 Până când se va descoperi că el este păcătos şi va fi evident pentru consiliul ordinului că el este necredincios şi un administrator aneînţelept.

75 Dar atâta timp cât se bucură de toate legăturile frăţeşti şi este credincios şi înţelept în administraţia lui, acesta va fi semnul său pentru vistier, astfel ca vistierul să nu-l refuze.

76 Dar în caz de păcat, vistierul se va supune consiliului şi glasului ordinului.

77 Şi în cazul în care se descoperă că vistierul este un administrator necredincios şi neînţelept, el se va supune consiliului şi glasului ordinului şi va fi destituit din locul lui şi un aaltul va fi numit în locul lui.

78 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, cu privire la datoriile voastre: Iată, voinţa Mea este ca voi să aplătiţi toate bdatoriile voastre.

79 Şi voinţa Mea este ca voi să fiţi aumili înaintea Mea şi să obţineţi această binecuvântare prin bsârguinţa şi umilinţa voastră şi prin rugăciune făcută cu credinţă.

80 Şi în măsura în care sunteţi sârguincioşi şi umili şi faceţi arugăciuni cu credinţă, iată, Eu voi îmblânzi inimile acelora faţă de care sunteţi datori până când vă voi trimite mijloacele pentru a vă achita.

81 De aceea, scrieţi repede la New York şi scrieţi după cum vă va fi indicat de aSpiritul Meu; şi Eu voi îmblânzi inimile acelora faţă de care sunteţi datori, astfel ca ei să nu aibă în minte gândul de a vă produce suferinţe.

82 Şi în măsura în care sunteţi aumili şi credincioşi şi chemaţi numele Meu, iată, Eu vă voi face bvictorioşi.

83 Eu vă fac promisiunea că veţi fi eliberaţi de data aceasta din această sclavie.

84 În măsura în care aveţi ocazia să obţineţi un împrumut de sute sau de mii, chiar până la un împrumut suficient pentru a vă elibera voi înşivă de sclavie, aveţi dreptul să o faceţi.

85 Şi, de data aceasta, daţi drept garanţii proprietăţile pe care le-am pus în mâna voastră, dând numele vostru prin consimţământ comun sau într-alt fel, după cum vi se va părea că este bine.

86 V-am dat acest privilegiu, de data aceasta; şi iată, dacă veţi începe să faceţi aceste lucruri pe care vi le-am prezentat, potrivit poruncilor Mele, toate aceste lucruri sunt ale Mele şi voi sunteţi administratorii Mei şi Stăpânul nu va lăsa să-I fie distrusă casa Lui. Chiar aşa. Amin.