Scripturi
Doctrină şi Legăminte 79
anterior următorul

Secţiunea 79

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, în martie 1832 (History of the Church, 1:257).

1–4, Jared Carter este chemat să predice Evanghelia prin Mângâietor.

1 Adevărat, vă spun vouă că este voinţa Mea ca slujitorul Meu, Jared Carter, să meargă din nou în ţinuturile din est, din loc în loc, şi din oraş în oraş, având puterea arânduirii cu care a fost rânduit, proclamând vestea bună de mare bucurie, chiar Evanghelia nepieritoare.

2 Şi Eu voi trimite asupra lui pe aMângâietor, care îl va învăţa adevărul şi calea unde trebuie să se ducă;

3 Şi în măsura în care este credincios, îl voi încorona din nou cu snopi.

4 De aceea, inima ta să se bucure, slujitorul Meu, Jared Carter, şi nu te ateme, spune Domnul tău, chiar Isus Hristos. Amin.