Scripturi
Doctrină şi Legăminte 111


Secţiunea 111

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Salem, Massachusetts, la 6 august 1836 (History of the Church, 2:465–466). În acest timp, conducătorii Bisericii aveau datorii mari, din cauza lucrărilor lor din cadrul slujirii. Auzind că o sumă mare de bani va fi disponibilă pentru ei în Salem, profetul, Sidney Rigdon, Hyrum Smith şi Oliver Cowdery au călătorit de la Kirtland, Ohio, până acolo pentru a examina această afirmaţie, predicând, de asemenea, Evanghelia. Fraţii s-au ocupat de unele treburi ale Bisericii şi au ţinut unele predici. Când a devenit evident că nu vor fi bani disponibili, ei s-au întors la Kirtland. Cuvintele din această revelaţie fac referire la mai multe fapte esenţiale din acest episod.

1–5, Domnul are grijă de nevoile temporale ale slujitorilor Săi; 6–11, El va arăta milostenie faţă de Sion şi va aranja toate lucrurile pentru binele slujitorilor Săi.

1 Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, nu sunt supărat că aţi făcut această călătorie, în ciuda nechibzuinţei voastre.

2 Am multe valori pentru voi în acest oraş, pentru beneficiul Sionului, şi mulţi oameni în acest oraş, pe care Îi voi aduna la timpul potrivit, pentru beneficiul Sionului, prin intermediul vostru.

3 De aceea, este necesar ca voi să faceţi cunoştinţă cu oamenii din acest oraş, după cum veţi fi îndrumaţi şi după cum vi se va da vouă.

4 Şi se va întâmpla la timpul potrivit ca Eu să vă dau acest oraş în mâinile voastre, pentru ca să aveţi putere asupra lui, astfel încât ei să nu descopere planurile voastre secrete; şi bunurile sale în aur şi argint vor fi ale voastre.

5 Nu vă îngrijoraţi de datoriile voastre, pentru că am să vă dau puterea să le plătiţi.

6 Nu vă îngrijoraţi cu privire la Sion, pentru că voi fi milostiv faţă de el.

7 Rămâneţi în acest loc şi în regiunile înconjurătoare;

8 Şi locul în care va fi voinţa Mea să rămâneţi, în principal, vă va fi semnalat vouă prin pacea şi puterea Spiritului Meu, care se va revărsa peste voi.

9 Acest loc îl puteţi obţine prin închiriere. Şi informaţi-vă cu sârguinţă despre locuitori şi fondatori mai vechi ai acestui oraş;

10 Pentru că sunt mai multe valori decât una pentru voi în acest oraş.

11 De aceea, fiţi tot atât de înţelepţi ca şerpii, dar totuşi fără de păcat; şi Eu voi aranja toate lucrurile pentru binele vostru, imediat ce voi veţi putea să le primiţi. Amin.

Tipărește