Scripturi
Doctrină şi Legăminte 5


Secţiunea 5

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Harmony, Pennsylvania, în martie 1829, la cererea lui Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).

1–10, Această generaţie va primi cuvântul Domnului prin Joseph Smith; 11–18, Trei martori vor mărturisi despre Cartea lui Mormon; 19–20, Cuvântul Domnului va fi dovedit la fel ca în timpurile dinainte; 21–35, Martin Harris poate să se pocăiască şi să fie unul dintre martori.

1 Iată, Eu îţi spun ţie că, deoarece slujitorul Meu aMartin Harris a dorit o mărturie din mâna mea privind faptul că tu, slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, ai primit bplăcile despre care ai declarat şi ai depus mărturie că le-ai primit de la Mine;

2 Şi acum, iată, tu îi vei spune aceasta—El, care ţi-a vorbit, ţi-a spus: Eu, Domnul, sunt Dumnezeu şi ţi-am dat aceste lucruri, ţie, slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, şi ţi-am poruncit să fii amartor al acestor lucruri;

3 Şi te-am determinat să faci cu Mine legământul de a nu le arăta decât acelor apersoane cărora Eu ţi-am poruncit; şi tu nu ai bputere asupra lor decât dacă Eu ţi-o acord.

4 Şi tu ai darul de a traduce plăcile; şi acesta este primul dar pe care ţi l-am conferit; şi ţi-am poruncit ca tu să nu declari nici un alt dar înainte de a se îndeplini acest scop al Meu, prin această traducere; pentru că Eu nu îţi voi acorda alt dar până când traducerea nu va fi terminată.

5 Adevărat, Eu îţi spun ţie că va veni nenorocire asupra locuitorilor pământului dacă ei anu vor asculta cuvintele Mele;

6 Pentru că pe urmă, tu vei fi arânduit şi vei merge şi vei duce bcuvintele Mele la copiii oamenilor.

7 Iată, dacă ei nu vor acrede cuvintele Mele, ei nu te vor crede pe tine, slujitorul Meu, chiar dacă ar fi posibil ca tu să le arăţi lor toate aceste lucruri pe care Eu ţi le-am încredinţat ţie.

8 O, această generaţie anecredincioasă şi bîncăpăţânată—mânia Mea este aprinsă împotriva ei.

9 Iată, adevărat Eu îţi spun ţie, am arezervat aceste lucruri pe care ţi le-am încredinţat ţie, slujitorul Meu Joseph Smith, pentru un scop înţelept, cunoscut de Mine, şi acesta va fi făcut cunoscut către generaţiile viitoare;

10 Dar această generaţie va avea cuvântul Meu prin intermediul tău;

11 Şi pe lângă mărturia ta, amărturia a trei slujitori de-ai Mei, pe care îi voi chema şi îi voi rândui, cărora le voi arăta aceste lucruri şi vor merge înainte cu cuvintele Mele care sunt date prin intermediul tău.

12 Da, ei vor şti cu siguranţă că aceste lucruri sunt adevărate, pentru că, din ceruri, Eu le voi declara aceasta.

13 Eu le voi da lor puterea ca ei să poată să vadă şi să contemple aceste lucruri, aşa cum sunt;

14 Şi la animeni altul din această generaţie nu voi acorda această putere de a primi aceeaşi mărturie, în acest început de apariţie şi de ieşire din pustietate a bBisericii Mele—clară ca cluna şi frumoasă ca soarele şi teribilă ca o armată cu steaguri.

15 Şi mărturia a trei amartori despre cuvântul meu o voi trimite înainte.

16 Şi iată, pe toţi aceia care acred cuvintele Mele, îi voi bvizita prin cmanifestările dSpiritului Meu; şi ei se vor enaşte din Mine, adică din apă şi din Spirit—

17 Şi tu trebuie să mai aştepţi puţin, deoarece tu nu eşti încă arânduit

18 Şi, de ademenea, mărturia lor va merge înainte pentru acondamnarea acestei generaţii, dacă îşi vor împietri inimile faţă de ei;

19 Pentru că un aflagel devastator se va răspândi printre locuitorii pământului şi va continua să se reverse din când în când, dacă ei nu se vor bpocăi, până când pământul va fi cgol şi locuitorii lui vor fi mistuiţi şi distruşi complet de strălucirea dvenirii Mele.

20 Iată, Eu vă spun vouă aceste lucruri, aşa cum, de asemenea, am aspus poporului despre distrugerea Ierusalimului; şi bcuvântul Meu se va verifica la timpul acesta, aşa cum a fost verificat şi până acum.

21 Şi acum, Eu îţi poruncesc ţie, slujitorul Meu Joseph, să te pocăieşti şi să umbli în faţa Mea cu mai multă neprihănire şi să nu mai cedezi la convingerile oamenilor;

22 Şi să apăzeşti cu fermitate poruncile pe care Eu ţi le-am dat ţie; şi dacă tu faci aceasta, iată, Eu îţi acord ţie viaţa veşnică, chiar dacă tu vei fi bomorât.

23 Şi acum din nou, îţi vorbesc Eu ţie, slujitorul Meu Joseph, referitor la abărbatul care doreşte mărturia—

24 Iată, Eu îi spun lui, el se exaltează şi nu se umileşte suficient în faţa Mea; dar, dacă el se va pleca în faţa Mea şi se va umili în credinţă şi în rugăciune fierbinte, cu sinceritatea inimii lui, atunci Eu îi voi acorda lui o aviziune a lucrurilor pe care doreşte să le vadă.

25 Şi atunci, el va spune oamenilor din generaţia lui: Iată, eu am văzut lucrurile pe care Domnul le-a arătat lui Joseph Smith, fiul, şi eu aştiu cu certitudine că ele sunt adevărate, pentru că eu le-am văzut, pentru că ele mi-au fost arătate prin puterea lui Dumnezeu şi nu a omului.

26 Şi Eu, Domnul, îi poruncesc lui, slujitorului Meu Martin Harris, să nu le spună lor mai mult despre aceste lucruri, ci numai să le spună: Eu le-am văzut şi ele mi-au fost arătate mie prin puterea lui Dumnezeu; şi acestea sunt cuvintele pe care trebuie să le spună.

27 Dar, dacă el o să nege aceasta, el va rupe legământul pe care l-a făcut înainte cu Mine şi, iată, el este condamnat.

28 Şi acum, dacă el nu se umileşte, şi nu recunoaşte în faţa Mea lucrurile rele pe care le-a făcut şi nu face legământ cu Mine că va păzi poruncile Mele şi nu manifestă credinţă în Mine, iată, Eu îi spun lui, el nu va avea asemenea viziuni, pentru că nu îi voi acorda nici o viziune a lucrurilor despre care am vorbit.

29 Şi, dacă aşa este cazul, Eu îţi poruncesc ţie, slujitorul Meu Joseph Smith, să-i spui lui că nu trebuie să mai facă nimic şi nici să nu Mă mai supere cu privire la această problemă.

30 Şi, dacă aşa este cazul, iată, Eu îţi spun ţie, Joseph, după ce tu vei mai fi tradus încă câteva pagini, tu te vei opri o perioadă, chiar până când îţi poruncesc din nou; atunci, tu poţi traduce din nou.

31 Şi, dacă tu nu faci aceasta, iată, tu nu vei mai avea darul, iar Eu îţi voi lua ţie lucrurile pe care ţi le-am încredinţat.

32 Şi acum, deoarece prevăd uneltirea de a te distruge, da, prevăd că, dacă slujitorul Meu Martin Harris nu se umileşte el însuşi şi nu primeşte o mărturie din mâna Mea, el va cădea în păcat;

33 Şi sunt mulţi care uneltesc să te aelimine de pe faţa pământului; şi pentru acest motiv, pentru ca zilele tale să fie prelungite, Eu ţi-am dat aceste porunci.

34 Da, pentru acest motiv, Eu am spus: Opreşte-te şi stai până când Eu îţi poruncesc ţie şi îţi voi aprocura mijloacele de a îndeplini lucrul pe care ţi l-am poruncit ţie.

35 Şi, dacă tu eşti acredincios în ţinerea poruncilor Mele, vei fi bînălţat în ultima zi. Amin.