Scripturi
Doctrină şi Legăminte 131
anterior următorul

Secţiunea 131

Instrucţiuni, date la 16 şi 17 mai 1843, de către Joseph Smith, profetul, la Ramus, Illinois (History of the Church, 5:392–393).

1–4, Căsătoria celestă este esenţială pentru exaltarea în cerul cel mai înalt; 5–6, Este explicat modul în care oamenii sunt pecetluiţi pentru viaţa veşnică; 7–8, Tot spiritul este materie.

1 În gloria acelestă sunt trei ceruri sau grade;

2 Şi, pentru a-l obţine pe cel mai aînalt, un om trebuie să intre în acest ordin al preoţiei [însemnând noul şi nepieritorul legământ al bcăsătoriei];

3 Şi dacă nu o face, el nu poate să îl obţină.

4 El poate intra în celălalt, dar aceasta înseamnă sfârşitul împărăţiei sale; el nu poate avea o acreştere.

5 (17 mai 1843.) Cuvântul cel mai sigur al aprofeţiei îl reprezintă faptul că un om cunoaşte că el este bpecetluit pentru viaţa cveşnică, prin revelaţie şi spiritul profeţiei, prin puterea sfintei preoţii.

6 Este imposibil ca un om să fie asalvat în bignoranţă.

7 Nu există materie imaterială. Tot aspiritul este materie, dar este mult mai fin sau pur şi nu se poate discerne decât cu ochi mai bpuri;

8 Nu-l putem vedea; dar când trupurile noastre sunt purificate vom vedea că acesta, tot, este materie.