Scripturi
Doctrină şi Legăminte 37


Secţiunea 37

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Sidney Rigdon, lângă Fayette, New York, în decembrie 1830 (History of the Church, 1:139). În aceasta este dată prima poruncă privind adunarea în această dispensaţie.

1–4. Sfinţii sunt chemaţi să se adune în Ohio.

1 Iată, Eu vă spun vouă că nu Mi se pare necesar ca voi să mai traduceţi până când nu veţi merge în Ohio, şi aceasta din cauza duşmanului şi de dragul vostru.

2 Şi din nou, Eu vă spun vouă că nu trebuie să plecaţi până ce nu aţi predicat Evanghelia Mea în acele părţi şi până ce nu aţi întărit Biserica oriunde se găseşte şi în special în Colesville; pentru că, iată, ei se roagă la Mine cu mare credinţă.

3 Şi din nou, Eu dau Bisericii o poruncă, şi anume, că Mi se pare necesar că ei trebuie să se adune împreună în Ohio, pentru momentul în care slujitorul Meu Oliver Cowdery se va întoarce la ei.

4 Iată, aici este înţelepciunea şi lăsaţi ca fiecare om să aleagă pentru el însuşi până când vin Eu. Chiar aşa. Amin.

Tipărește