Scripturi
Doctrină şi Legăminte 36
anterior următorul

Secţiunea 36

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Edward Partridge, lângă Fayette, New York, în decembrie 1830 (History of the Church, 1:131). (Vezi introducerea de la secţiunea 35.) Profetul a spus că Edward Partridge „era un model de evlavie şi unul dintre oamenii mari ai Domnului” (History of the Church, 1:128).

1–3, Domnul Îşi aşează mâna pe Edward Partridge prin mâna lui Sidney Rigdon; 4–8, Fiecare om care primeşte Evanghelia şi preoţia trebuie să fie chemat să meargă înainte şi să predice.

1 Aşa spune Domnul Dumnezeu, aPuternicul lui Israel: Iată, Eu îţi spun ţie, slujitorul Meu bEdward, că tu eşti binecuvântat, şi că păcatele tale îţi sunt iertate şi că tu eşti chemat să predici Evanghelia Mea ca glasul unei trompete;

2 Şi Eu îmi voi aşeza amâna Mea pe tine, prin mâna slujitorului Meu Sidney Rigdon şi vei primi Spiritul Meu, Duhul Sfânt, chiar bMângâietorul, care te va învăţa lucrurile cpaşnice ale împărăţiei;

3 Şi tu vei proclama aceasta cu glas tare, spunând: Osana, binecuvântat fie numele Celui Mai Înalt Dumnezeu.

4 Şi acum, Eu îţi dau această chemare şi această poruncă cu privire la toţi oamenii—

5 Ca toţi care vor veni în faţa slujitorilor Mei Sidney Rigdon şi Joseph Smith, fiul, îmbrăţişând această chemare şi această poruncă, să fie arânduiţi şi trimişi să bpredice Evanghelia nepieritoare printre naţiuni—

6 Propovăduiţi pocăinţa, spunând: aSalvaţi-vă din mijlocul acestei generaţii ticăloase şi smulgeţi-vă din foc, urând până şi bveşmintele mânjite de carne.

7 Şi această poruncă va fi dată vârstnicilor Bisericii Mele, ca fiecare om care o va îmbrăţişa cu inima deschisă să poată fi rânduit şi trimis înainte, aşa cum am spus.

8 Eu sunt Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; de aceea, încingeţi-vă coapsele şi Eu voi intra deodată în aTemplul Meu. Chiar aşa. Amin.