Scripturi
Doctrină şi Legăminte 22


Secţiunea 22

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Manchester, New York, în aprilie 1830 (History of the Church, 1:79–80). Această revelaţie a fost dată Bisericii ca urmare a faptului că unii care mai fuseseră botezaţi doreau să se unească cu Biserica fără a fi rebotezaţi.

1, Botezul este un nou şi nepieritor legământ; 2–4, Se cere ca botezul să fie făcut de cineva având autoritate.

1 Iată, Eu vă spun vouă că Eu am făcut ca toate legămintele vechi să înceteze prin acest lucru; şi acesta este un nou şi nepieritor legământ, chiar acela care a fost de la început.

2 De aceea, chiar dacă un om a fost botezat de o sută de ori, aceasta nu are nici o valoare pentru el, pentru că voi nu puteţi intra pe poarta cea strâmtă prin legea lui Moise, nici prin faptele voastre moarte.

3 Pentru că din cauza faptelor voastre moarte am făcut să Mi se zidească acest ultim legământ şi această Biserică, la fel ca în vechime.

4 De aceea, intraţi pe poartă, aşa cum am poruncit, şi nu căutaţi să-L sfătuiţi pe Dumnezeul vostru. Amin.