Scripturi
Doctrină şi Legăminte 22
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Secţiunea 22

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Manchester, New York, în aprilie 1830 (History of the Church, 1:79–80). Această revelaţie a fost dată Bisericii ca urmare a faptului că unii care mai fuseseră botezaţi doreau să se unească cu Biserica fără a fi rebotezaţi.

1, Botezul este un nou şi nepieritor legământ; 2–4, Se cere ca botezul să fie făcut de cineva având autoritate.

1 Iată, Eu vă spun vouă că Eu am făcut ca toate legămintele avechi să înceteze prin acest lucru; şi acesta este un nou şi bnepieritor legământ, chiar acela care a fost de la început.

2 De aceea, chiar dacă un om a fost botezat de o sută de ori, aceasta nu are nici o valoare pentru el, pentru că voi nu puteţi intra pe poarta cea strâmtă prin alegea lui Moise, nici prin faptele voastre bmoarte.

3 Pentru că din cauza faptelor voastre moarte am făcut să Mi se zidească acest ultim legământ şi această Biserică, la fel ca în vechime.

4 De aceea, intraţi pe apoartă, aşa cum am poruncit, şi nu bcăutaţi să-L sfătuiţi pe Dumnezeul vostru. Amin.