Scripturi
Doctrină şi Legăminte 116


Secţiunea 116

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, lângă Wight’s Ferry, în locul numit Spring Hill, ţinutul Daviess, Missouri, la 19 mai 1838 (History of the Church, 3:35).

1 Spring Hill este numit aAdam-ondi-Ahman de către Domnul, deoarece, spune El, este locul unde bAdam va veni să viziteze poporul lui sau locul unde cel cÎmbătrânit de zile va sta, aşa cum a fost spus de către Daniel, profetul.