Scripturi
Doctrină şi Legăminte 95


Secţiunea 95

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 1 iunie 1833 (History of the Church, 1:350–352). Această revelaţie este o continuare de directive divine pentru a construi case pentru rugăciuni şi instruire, în special casa Domnului (vezi secţiunea 88:119–136 şi secţiunea 94).

1–6, Sfinţii sunt dojeniţi pentru că nu au construit casa Domnului; 7–10, Domnul doreşte să folosească această casă a Sa pentru a înzestra oamenii cu putere de sus; 11–17, Casa trebuie să fie dedicată ca loc de rugăciune şi pentru şcoala apostolilor.

1 Adevărat, astfel spune Domnul către voi pe care vă iubesc şi pe aceia pe care îi iubesc, de asemenea, îi adojenesc pentru ca păcatele lor să fie biertate, pentru că prin dojenire Eu pregătesc calea pentru celiberarea lor în toate lucrurile de orice dtentaţie, şi Eu v-am iubit—

2 De aceea, voi trebuie să fiţi dojeniţi şi mustraţi înaintea Mea;

3 Pentru că voi aţi comis faţă de Mine un păcat foarte grav, neluând în considerare, în totalitate, marea poruncă pe care v-am dat-o cu privire la construirea acasei Mele;

4 În vederea pregătirii pe care intenţionez s-o fac pentru pregătirea apostolilor Mei pentru ca ei să ataie via pentru ultima oară, astfel încât să-Mi pot face lucrarea Mea bnemaiauzită şi să pot crevărsa Spiritul Meu peste orice făptură—

5 Dar iată, adevărat vă spun vouă că sunt mulţi printre voi care au fost rânduiţi, pe care i-am chemat, dar puţini dintre ei sunt aaleşi.

6 Aceia care nu sunt aleşi au făcut un păcat foarte grav, mergând în aîntuneric ziua la amiază.

7 Şi pentru acest motiv v-am dat porunca să chemaţi adunarea voastră asolemnă pentru ca bposturile şi durerile voastre să se ridice la urechile Domnului cSavaot, care înseamnă, prin interpretare, dCreatorul primei zile, Începutul şi Sfârşitul.

8 Da, adevărat vă spun vouă, v-am dat porunca să construiţi o casă, în care casă plănuiesc să-i aînzestrez cu putere de sus pe aceia pe care i-am ales;

9 Pentru că aceasta este apromisiunea pe care Tatăl v-a făcut-o; de aceea, vă poruncesc să rămâneţi, ca şi apostolii Mei, în Ierusalim.

10 Totuşi, slujitorii Mei au comis un păcat foarte grav; şi, acerturi au apărut în bşcoala profeţilor; ceea ce a fost foarte grav pentru Mine, spune Domnul; de aceea, i-am dat afară pentru a fi pedepsiţi.

11 Adevărat, Eu vă spun vouă, voinţa Mea este ca voi să construiţi o casă. Dacă ţineţi poruncile Mele, veţi avea puterea să o construiţi.

12 Dacă nu aţineţi poruncile Mele, bdragostea Tatălui nu va mai fi cu voi, de aceea veţi merge în întuneric.

13 Ori, aici este înţelepciunea şi mintea Domnului—să nu fie construită casa după maniera lumii, pentru că Eu nu vreau ca voi să trăiţi după maniera lumii;

14 De aceea, să fie construită după maniera pe care Eu o voi arăta la trei dintre voi, pe care voi îi veţi numi şi îi veţi rândui la această putere.

15 Şi mărimea acesteia va fi de cinzeci şi cinci de picioare lăţime şi să fie de şaizeci şi cinci de picioare lungime în sala interioară.

16 Şi partea inferioară a sălii interioare Îmi va fi dedicată Mie pentru serviciile de împărtăşanie şi pentru predicile voastre, pentru postul vostru, pentru rugăciunile voastre şi pentru a-Mi aoferi dorinţele voastre cele mai sfinte, spune Domnul vostru.

17 Şi partea superioară a sălii interioare să-Mi fie consacrată Mie pentru şcoala apostolilor Mei, spune Fiul aAhman; sau, cu alte cuvinte, Alfa sau, cu alte cuvinte, Omega; chiar Isus Hristos, bDomnul vostru. Amin.