Scripturi
Doctrină şi Legăminte 99


Secţiunea 99

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui John Murdock, în luna august 1832, la Hiram, Ohio. Cu toate că, începând cu 1876, în ediţiile Doctrină şi Legăminte, această revelaţie este menţionată ca fiind primită în Kirtland, Ohio, în august 1833, ediţiile mai vechi şi alte înregistrări istorice atestă că cealaltă dată este corectă.

1–8, John Murdock este chemat să proclame Evanghelia şi aceia care îl primesc pe el, Îl primesc pe Domnul şi vor obţine milostenie.

1 Iată, astfel spune Domnul, către slujitorul Meu, John Murdock: Tu eşti chemat să mergi în ţinuturile din est, din casă în casă, din sat în sat, din oraş în oraş, să proclami Evanghelia Mea nepieritoare către locuitorii de acolo, în mijlocul apersecuţiei şi a răutăţii.

2 Şi cine te aprimeşte pe tine, pe Mine Mă primeşte; şi tu vei avea putere să declari cuvântul Meu prin bdemonstraţia Sfântului Meu Spirit.

3 Şi cine te primeşte pe tine aca pe un copilaş, primeşte bîmpărăţia Mea; şi binecuvântaţi sunt ei, pentru că vor obţine cîndurare.

4 Şi oricine te respinge, va fi arespins de Tatăl Meu şi de casa Lui; şi în secret îţi vei spăla bpicioarele drept mărturie împotriva lor.

5 Şi iată, luaţi seama, Eu avin curând pentru bjudecată, pentru a-i convinge pe toţi de faptele lor nelegiuite pe care le-au comis împotriva Mea, aşa cum este scris despre Mine în scripturile sfinte.

6 Şi acum, adevărat îţi spun că nu este necesar ca tu să pleci înainte de a asigura bunăstarea copiilor tăi şi de a-i trimite cu bunătate la episcopul din Sion.

7 Şi după câţiva ani, dacă doreşti aceasta de la Mine, tu poţi merge, de asemenea, în ţinutul fertil pentru a intra în posesia moştenirii tale;

8 Dacă nu, tu vei continua să proclami Evanghelia Mea apână când vei fi luat. Amin.