Scripturi
Doctrină şi Legăminte 71


Secţiunea 71

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Sidney Rigdon, la Hiram, Ohio, la 1 decembrie 1831 (History of the Church, 1:238–239). Profetul continuase să traducă Biblia, cu Sidney Rigdon drept copistul lui, până când această revelaţie a fost primită, moment în care, traducerea a fost întreruptă pentru a permite să se îndeplinească instrucţiunile date aici. Fraţii trebuiau să meargă înainte să predice pentru a calma sentimentele neprieteneşti care se dezvoltaseră împotriva Bisericii, ca rezultat al publicării în ziar a unor articole de către Ezra Booth, care devenise apostat.

1–4, Joseph Smith şi Sidney Rigdon sunt trimişi să proclame Evanghelia; 5–11, Duşmanii sfinţilor vor fi făcuţi de ruşine.

1 Iată, aşa spune Domnul către voi, slujitorii Mei, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon, într-adevăr a venit timpul când Mi se pare necesar şi oportun ca voi să deschideţi gura pentru a proclama Evanghelia Mea, lucrurile împărăţiei, explicând tainele ei folosind scripturile, potrivit acelei părţi a Spiritului şi a puterii care vă va fi dată vouă, exact după cum vreau.

2 Adevărat vă spun vouă, proclamaţi către lumea din regiunile din împrejurimi, şi, de asemenea, în Biserică, în cursul unei perioade de timp, până când vi se va face cunoscut vouă.

3 Adevărat, aceasta este o misiune pe care v-o dau vouă pentru un timp.

4 De aceea, lucraţi în via Mea. Chemaţi locuitorii pământului şi depuneţi mărturie şi pregătiţi calea pentru poruncile şi revelaţiile care urmează să vină.

5 Acum, iată aceasta este înţelepciunea; cine citeşte, să înţeleagă şi, de asemenea, să primească;

6 Pentru că aceluia care primeşte, i se va da mai din belşug, chiar putere.

7 De aceea, faceţi de ruşine pe duşmanii voştri; chemaţi-i să vă întâlnească atât în public, cât şi în particular; şi în măsura în care sunteţi credincioşi, ruşinea lor se va manifesta.

8 De aceea, să aducă ei dovezile cele mai tari împotriva Domnului.

9 Adevărat, aşa vă spune Domnul: orice armă făurită împotriva voastră va fi fără putere;

10 Şi, dacă cineva ridică glasul împotriva voastră, el va fi făcut de ruşine la timpul ales de Mine.

11 De aceea, ţineţi poruncile Mele; ele sunt adevărate şi demne de încredere. Chiar aşa. Amin.

Tipărește