Scripturi
Doctrină şi Legăminte 120
anterior următorul

Secţiunea 120

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Far West, Missouri, la 8 iulie 1838, care face cunoscute dispoziţiile cu privire la proprietăţile date ca zeciuială aşa cum s-a menţionat în revelaţia precedentă, secţiunea 119 (History of the Church, 3:44).

1 Adevărat, astfel spune Domnul, a venit, acum, timpul în care ase va decide asupra lor printr-un consiliu compus din Prima Preşedinţie a Bisericii Mele şi din episcop şi din consiliul lui şi din înaltul Meu consiliu; şi prin propriul Meu glas către ei, spune Domnul. Chiar aşa. Amin.

      • I.E. zeciuiala.