Scripturi
Doctrină şi Legăminte 69
anterior următorul

Secţiunea 69

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, în noiembrie 1831 (History of the Church, 1:234–235). Culegerea de revelaţii, care se intenţiona să fie publicată imediat, fusese aprobată la conferinţa specială din 1 noiembrie. La 3 noiembrie, revelaţia care apare aici ca secţiunea 133 a fost adăugată şi denumită supliment. Prin decizia conferinţei, Oliver Cowdery a fost numit să ducă manuscrisul culegerii de revelaţii şi porunci la Independence, Missouri, pentru tipărire. De asemenea, el trebuia să ia cu el banii care fuseseră daţi pentru zidirea Bisericii în Missouri. Cum drumul lui îl conducea la frontieră printr-un teritoriu foarte puţin populat, ar fi fost de dorit să aibă un tovarăş de călătorie.

1–2, John Whitmer trebuie să meargă cu Oliver Cowdery la Missouri; 3–8, El trebuie, de asemenea, să predice şi să strângă, să înregistreze şi să scrie date istorice.

1 Ascultaţi-mă, spune Domnul, Dumnezeul vostru, în interesul slujitorului Meu, aOliver Cowdery. Nu este în înţelepciunea Mea ca lui să i se încredinţeze manuscrisul cu poruncile şi banii pe care el să-i ducă în ţinutul Sionului, decât dacă cineva care este loial şi credincios merge cu el.

2 De aceea, Eu, Domnul, vreau ca slujitorul Meu, aJohn Whitmer, să meargă cu slujitorul Meu, Oliver Cowdery;

3 Şi, de asemenea, să continue să scrie şi să facă o aistorie a tuturor lucrurilor pe care el le va observa şi le va şti cu privire la Biserica Mea;

4 Şi, de asemenea, să primească aîndrumare şi ajutor de la slujitorul Meu, Oliver Cowdery, şi de la alţii.

5 Şi, de asemenea, slujitorii Mei care sunt răspândiţi pe pământ să trimită relatările lor despre aadministraţia lor în ţinutul Sionului;

6 Pentru că ţinutul Sionului va fi un loc şi un punct pentru a primi şi a realiza toate aceste lucruri.

7 Totuşi, slujitorul Meu, John Whitmer, să călătorească de multe ori, din loc în loc şi din Biserică în Biserică, astfel încât să obţină mai uşor cunoaştere—

8 Predicând şi explicând, scriind, copiind, selectând şi obţinând toate lucrurile care vor fi pentru binele Bisericii şi al generaţiilor care se vor ridica şi care vor creşte în ţinutul aSionului pentru a-l stăpâni din generaţie în generaţie, în vecii vecilor. Amin.