Scripturi
Doctrină şi Legăminte 80
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Secţiunea 80

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, în martie 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5, Stephen Burnett şi Eden Smith sunt chemaţi să predice în orice loc aleg ei.

1 Adevărat, astfel spune Domnul către tine, slujitorul Meu, Stephen Burnett: Du-te, du-te, în lume şi apredică Evanghelia la orice făptură care vine la sunetul glasului tău.

2 Şi în măsura în care vrei un tovarăş, îţi voi da pe slujitorul Meu, Eden Smith.

3 De aceea, duceţi-vă şi predicaţi Evanghelia Mea fie în nord sau în sud, în est sau în vest, nu contează, pentru că nu puteţi greşi.

4 De aceea, declaraţi lucrurile pe care le-aţi auzit şi pe care le credeţi cu adevărat şi care aştiţi că sunt adevărate.

5 Iată, aceasta este voinţa Aceluia care v-a achemat, Mântuitorul vostru, chiar Isus Hristos. Amin.