Doctrină şi Legăminte 80
  Footnotes

  Secţiunea 80

  Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, în martie 1832 (History of the Church, 1:257).

  1–5, Stephen Burnett şi Eden Smith sunt chemaţi să predice în orice loc aleg ei.

  1 Adevărat, astfel spune Domnul către tine, slujitorul Meu, Stephen Burnett: Du-te, du-te, în lume şi apredică Evanghelia la orice făptură care vine la sunetul glasului tău.

  2 Şi în măsura în care vrei un tovarăş, îţi voi da pe slujitorul Meu, Eden Smith.

  3 De aceea, duceţi-vă şi predicaţi Evanghelia Mea fie în nord sau în sud, în est sau în vest, nu contează, pentru că nu puteţi greşi.

  4 De aceea, declaraţi lucrurile pe care le-aţi auzit şi pe care le credeţi cu adevărat şi care aştiţi că sunt adevărate.

  5 Iată, aceasta este voinţa Aceluia care v-a achemat, Mântuitorul vostru, chiar Isus Hristos. Amin.

  True